Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seljord IL - En klubb der ungdom er med og bestemmer!

Bruk.jpg

Ungdomsutvalget i TIK er opptatte av ung medvirkning i idretten og tok turen til et idrettslag som virkelig får til dette i praksis, Seljord IL, der et eget ungdomsstyre er godt i gang! Her har andre klubber allerede gode erfaringer å hente til inspirasjon om hvordan man kan sikre seg medvirkning fra de som er med på aktiviteten hver dag.

 

Ungdomsstyret i Seljord IL - en arena der ungdommene kan si sin mening

Seljord IL er en utrolig viktig aktør i sitt lokalsamfunn. Omtrent all idrettsaktivitet i seljordbygda skjer gjennom ett idrettslag, og det sier seg selv at det Seljord IL gjør og hvordan idrettslaget utvikler seg er helt sentralt i hva slags idretts- og fritidstilbud barn og unge i bygda har tilgang til. Det ville vært synd hvis ikke ungdommene selv ikke hadde en mulighet til å påvirke dette? I Seljord IL har de tatt dette på alvor og Telemark idrettskrets Ungdomsutvalg ønsket å høre mer om hvordan dette skjer i praksis - så Kamilla og Marius tok turen sammen med Øyvind fra administrasjonen torsdag 15.11. 

Vi fikk møte ungdomsstyret sammen med en av klubbens ledere, Hans Inge Hagen, som har stått i bresjen for å dette på plass og som fortalte om ungdomsstyrets rolle som talerør for medlemmene i klubben. I Seljord har de stort sett medlemmer opp til 16 år, og det var da naturlig å rekruttere inn unge talspersoner, en jente og en gutt, for hver aldersgruppe fra 12-16 år. Totalt er de altså 10 medlemmer i ungdomsstyret - og allerede, i løpet av ungdomsstyrets korte levetid har de satt i gang anti-mobbeprosjekt i klubben og et tiltak for å få flere foreldre og besteforeldre til å møte opp på kamper og konkurranser. Vi opplevde at tiltakene er til for å skape et enda bedre samhold i klubben og er veldig imponert av innsatsen og det unge engasjementet!

Selv om prosjekter er bra og viktig er ansvaret ungdomsstyret har på vegne av de unge medlemmene i klubben kanskje det viktigste. Hvor mange styrer i idrettslag sitter på sine styremøter og utvikler prosjekter, lager planer og tar avgjørelser uten å høre med medlemmene sine? Vi tror det er ganske mange. Det er det ungdomsutvalget i idrettskretsen er opptatt og ønsket å lære mer i praksis om gjennom besøket til ungdomsstyret i Seljord IL.

Vi diskuterte blant annet at ungdomsstyret bør ha en mening om hvilket type utstyr som skal kjøpes inn til ulike aktiviteter, hva som er kult og bidrar til bedre aktivitet. Er det ikke selvsagt at utøverne selv bør mene noe om det? 

Det kom også frem at ungdomsstyret er en plass der medlemmene selv kan si ifra om det er noe de synes er dårlig eller burde forbedres. Det er kanskje ikke så lett å si ifra om sånne ting direkte til en voksen trener eller leder i klubben? Kanskje det er enklere å si ifra om det til en som sitter i ungdomssstyret - som kan ta saken videre til styre og stell? Kamilla, Marius og Øyvind var i alle fall enige om det i bilen på vei hjem. 

Ungdomsstyret i Seljord IL - En oppskrift som bør deles!

Hvordan organiseres ungdomsstyret i Seljord IL? Her er malen som du som leser kan kopiere direkte inn i ditt idrettslag for å opprette deres eget ungdomsstyre. 

En gutt og en jente representerer hvert årskull

For at ungdomsstyret skal være representativt er det valgt inn en gutt og en jente fra hvert årskull fra 12-16 år. Et sentralt poeng her er at man skal ha en fra hvert kjønn å kunne henvende seg til i hver årsklasse, slik at man har så lave barrierer som mulig for å si ifra dersom det er en sak som bør opp i ungdomsstyret. Med denne metoden sikrer man også dialog på tvers av årskull og kjønn, og idretter.  

Ungdomsstyremedlemmene velges for to år av gangen

På lik linje som for ordinære styremedlemmer og tillitsvalgte, så tar det litt tid før man er varm i trøya og kommer inn i oppgaven og rollen sin i et ungdomsstyre. Derfor har Seljord IL sagt at man velges for to år av gangen - noe som sikrer god kontinuitet i styret. 

Ikke nødvendig at en voksen er med på møtene hver gang

La ungdommene gjennomføre sine egne møter! Dersom det skal være en voksen til stede på alle møter blir det kanskje ikke den samme dialogen som hvis ungdommene får ha egne møter. Dette krever at man har en møteleder i ungdomsstyret som man stoler på og som kan lede møtet - men det var i alle fall ikke noe problem for ungdomsstyret i Seljord. 

Lik stemmerett som de andre undergruppene i idrettslaget

Hvilken påvirkningsmulighet skal ungdomsstyret ha? På lik linje som de andre idrettsgruppene i Seljord IL, har ungdomsstyret i Seljord en stemme i hovedstyret. 

Vi ønsker å se flere eksempler på ungdomsstyrer og -utvalg i Telemark!

Ungdomsutvalget i idrettskretsen ønsker veldig gjerne å se flere ungdomsstyrer i klubbene i Telemark og håper dere sier i fra til oss dersom dere allerede har dette, eller om dere tenker å dra i gang! Ungdomsutvalget tar gjerne et klubbesøk til dere for å hjelpe og støtte og håper å skape et nettverk og gode møteplasser for unge personer som bidrar i idrettslaget sitt. 

Ta kontakt med oss: 

Leder av ungdomsutvalget i Telemark idrettskrets, Marius Norli: marius_norli@hotmail.com

Idretts- og utdanningskonsulent i Telemark idrettskrets, Øyvind Gonsholt: oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no