Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Ønsker du å gi unge aktivitetsledere muligheten til å få en rolle i din klubb? Ta kontakt med oss i Aktiv365!

A365-logo jpg.jpg

Aktiv365 utdanner årlig rundt 600 aktivitetsledere i Telemark, Vestfold og Buskerud. Mange av disse uttrykker et ønske om å påta seg ulike roller i sitt idrettslag, enten det er som trener, aktivitetsleder eller instruktør på ulike nivåer. Vi lanserer nå en belønningsordning for idrettslag som tar imot disse unge aktivitetslederne. Er dette noe for ditt idrettslag? Da tar du kontakt med oss i Aktiv365 Buskerud, Vestfold og Telemark.

Kort om Aktiv365

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning der elever fra grunnskolen, nærmere bestemt 60 skoler, i Telemark, Vestfold og Buskerud går gjennom et kursløp for å bli gode aktivitetsledere. Læringen de får gjennom skoleåret skal de bruke til å organisere og tilrettelegge for aktivitet på sin skole. Målet er mer fysisk aktivitet i skolehverdagen og bedre skolemiljø. Vi ønsker også å gi aktivitetslederne muligheten til å ta steget videre fra skoleaktiviteten og ut i sitt eget idrettslag, som trener, aktivitetsleder eller instruktør. 

Hva er målet med belønningsordningen? 

Vi har opprettet en belønningsordning for idrettslag som tar i bruk aktivitetslederne i trener- og aktivitetslederroller hos seg. Dette kan eksempelvis være roller som trener/hjelpetrener, instruktør i idrettsskolen, aktivitetsleder ved ulike arrangement eller andre små og store engasjement. 

Hele poenget er å gi aktivitetslederne en vei inn i idretten slik at Aktiv365 bidrar til å skape morgendagens trenere, ledere og frivillige i idretten. 

Hva får din klubb igjen for dette, hvorfor skal dere være med? 

Å engasjere ungdom som ressurs har stor verdi for klubben, som får en ekstra ressurs til å utføre oppgaver på kort og lengre sikt, og for ungdommen, som får en trygg og god utviklingsarena. Det er mange ungdommer som ønsker å påta seg roller i klubb, men barrierene for å komme inn er ofte veldig høye. Vi har kartlagt mange av aktivitetsledernes ønsker om en rolle i egen klubb, og vet at mange står klare for å bidra allerede!

Om klubben igangsetter arbeid for å engasjere ungdommer i samarbeid med Aktiv365 vil de skape en inngang også for andre ungdommer i klubben på sikt. Du gir de unge også et sterkere eierskap til egen klubb i tillegg til å knytte sammen klubben på en god måte når unge trener andre unge, på tvers av alderstrinn. 

Et slikt samarbeid med oss vil også kunne gi en økonomisk kompensasjon for den innsatsen klubben og dens kontaktperson bidrar med. Kompensasjonen bestemmes ut ifra hvor mange unge aktivitetsledere man knytter til seg og deretter gir oppfølging. Det er totalt satt av kr. 250.000,- årlig til denne type kompensasjon på tvers av Telemark, Vestfold og Buskerud.  

Hvordan kan din klubb bli med på dette og hva kreves i så fall av klubben? 

Aktiv365 kartlegger fortløpende hvilke av de 600 aktivitetslederne som ønsker seg en rolle i idretten. Dette gjøres i dialog med skole og foresatte og deretter i dialog med aktuelle idrettslag. I tillegg er det ønskelig at idrettslagene selv kartlegger om nærliggende skoler er med på Aktiv365. Da er sjansen stor for at det finnes aktivitetsledere i klubben din allerede!

Vet du om deres nærliggende skoler er med på Aktiv365? Da tar du kontakt med oss for å finne veien videre! Vi vil også ta kontakt med klubber for å opprette denne linken mellom aktivitetslederne og idrettslaget. Sammen gir vi unge aktivitetsledere sjansen til å bidra i sitt lokale idrettslag, skaffe seg verdifull erfaring i tillegg til å være en bidragsyter i egen klubb.  

Interessant for din klubb? Ta kontakt med prosjektleder for Aktiv365, Stig Haddal på: 

Mail: stig.haddal@idrettsforbundet.no

TLF: 995 51 054