Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Moderniseringsprosjektet i norsk idrett - Vi inviterer til innspillmøte om NIFs fremtidige organisering!

Karsten Warholm.jpg
Karsten Warholms EM-gull illustrerer norsk idretts ambisjoner fremover. Vi skal være best! Foto: NTBScanpix

Idrettsstyret har nedsatt et Moderniseringsprosjekt som nå har levert forslag til endringer i organiseringen av norsk idrett. Norges idrettsforbund ønsker en bred høring og høringsdokumentet publiseres nå til samtlige organisasjonsledd innenfor norsk idrett.

 

Bakgrunn

Styringsgruppen for Moderniseringsprosjektet la den 20. september 2018 frem en rapport med forslag til overordnede prinsipper for hvordan norsk idrett kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser skal kunne frigjøres til mer idrettslig aktivitet. Forslagene ble utarbeidet av en arbeidsgruppe med bakgrunn i innspill fra en bred involvering av norsk idrett gjennom et større antall workshoper i april og mai 2018.

Rapporten har dannet grunnlag for diskusjoner i samråd/workshops med om lag 270 deltakere fra alle deler av norsk idrett. Vi har fått mange gode diskusjoner og innspill fra samrådene og forslagene som nå fremmes er justert på bakgrunn av innspillene.
Det er kommet ganske omfattende innspill og forslag i samrådene og disse vil bli bearbeidet videre. 

Innspillene vil sammen med tilbakemeldinger fra den formelle høringsrunden, bli brukt til å utarbeide forslag til sak til Idrettstinget. 

Alle høringsinnspill må være sendt NIF innen 9. desember 2018. Målet er at Idrettstinget skal ta standpunkt til prinsipielle føringer og overordnet fremdriftsplan for implementering av endringer i organisering av norsk idrett i mai 2019.

For mer informasjon om Moderniseringsprosjektet, se https://www.idrettsforbundet.no/omnif/
moderniseringsprosjektet/

Felles forslag - uavhengig av fremtidid organisering

Idrettsstyret legger følgende til grunn uavhengig av fremtidig modell for organisering:

  • Tydeliggjøring av mål, prioriteringer og oppfølging på tvers av idretten.
  • Tydeliggjøring av ansvar og hovedoppgaver innenfor de ulike organisasjonsledd, administrativt og politisk.
  • Økt bruk av fellestjenester for utvalgte og prioriterte områder.
  • Økt bruk av teamorganisering og styrking av prioriterte kompetanseområder som er nyttige for idrettslagene.

Les hele rapporten som nå skal diskuteres i hele norsk idrett her. 

Vestfold- og Telemark idrettskrets inviterer til høringsmøte den 14. november - Bli med for å gi et samlet innspill til høringen!

Vestfold- og Telemark idrettskrets ønsker lokal involvering og innspill til høringssvaret vi skal gi og inviterer til informasjons- og innspillsmøte den 14. november på Skagerak Arena. 

Invitasjon til møtet kan leses her.

For direkte påmelding til møtet: Klikk denne linken og meld deg på innen 7. november!