Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsskole blir Allidrett - Start opp tilbud i din klubb i år

idrettslek3.jpg

NIF har gitt midler til idrettsskoler i hele landet i mange år, men i Telemark de siste årene har dette aktivitetstilbudet dessverre vært å bli funnet i færre og færre idrettslag. NIF har tatt grep og revitalisert konseptet. Fra 2019 heter det Allidrett og vi oppfordrer idrettslag til å ta i bruk tilskuddsordningen for å få til allsidige aktivitetstilbud for barn i hele Telemark!

 

Hvorfor Allidrett?

For å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. 

TIPS: Last ned brosjyren: Idrettsskole for barn (2018) - Håndbok for deg som vil starte en allidrett for barn.

Allsidighet er et viktig grunnlag for alle barn som starter å utforske idretten. De fleste vil ha godt av å prøve flere ulike aktiviteter ved siden av sin primæraktivitet, og særlig fleridrettslag som allerede har flere aktiviteter har gode muligheter til å sette dette ut i praksis. Kanskje noen finner ut av at de ønsker å bytte aktivitet til noe som passer dem bedre i løpet av barneårene? I tillegg er det et veldig godt samarbeidsprosjekt på tvers av grupper i fleridrettslag. Idrettskretsen anbefaler allidrett for barn!

Hvordan søker ditt idrettslag om tilskudd til Allidrett?

NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler allidrett for barn. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette.

Oppstartsstøtte

Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med allidrett for barn mellom 6 og 12 år. Beløpene er som følger:

 • Kr. 11.000,- for allidretter med færre enn 50 barn
 • Kr. 16.000,- for allidretter med 50 barn eller flere

Utviklingsstøtte

Eksisterende allidretter for barn mellom 6 og 12 år kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

 • Utvidelse i alderstrinn.
 • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang. For eksempel flere idretter i årsplanen eller tilbud i et større geografisk område.
 • Oppstart eller utvidelse av tilbud til barn med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov. 
 • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere*.
 • Tilrettelegging av en utebasert allidrett som tilbyr ute-aktiviteter hele året.
 • Gjenoppstart av allidrett som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer.  
 • Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.

Viktige momenter for både oppstarts- og utviklingsstøtte

 • Det gis kun oppstarts-og utviklingsstøtte til én allidrett per idrettslag.
 • Det er ingen søknadsfrister. Idrettslag kan søke hele året.
 • Et idrettslag kan søke om oppstarts- eller utviklingsstøtte kun én gang per kalenderår.
 • Det gis ikke oppstarts- eller utviklingsstøtte til SFO/AKS (Skolefritidsordning/Aktivitetsskole)- tilbud i regi av idrettslag eller allidretter som er en del av SFO/AKS.

Søknadsskjema og mal for årsplan

Bruk dette søknadsskjemaet for oppstarts- og utviklingsstøtte til allidrett for barn 

Det samme skjemaet kan brukes dersom idrettslag vil søke om allidrett for ungdom. 

Last opp en årsplan som viser hvilke idretter/ aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker. Mal for årsplan.

Ta kontakt med idrettskretsen dersom du vil starte Allidrett for barn i din klubb!

Idrettskretsen hjelper til med det formelle og med tips og råd til dere som klubb. Kontaktperson i Telemark idrettskrets er idretts- og utdanningskonsulent Øyvind Gonsholt. Ta kontakt for å se på mulighetene for å skape dette aktivitetstilbudet lokalt i din klubb. 

Mail: oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no

Telefon: 419 00 129