Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Finnes det unge idrettsledere i Telemark?

Marius Norli 2.png

Idretten arbeider kontinuerlig med å involvere flere unge mennesker i styringen av idrettslagene. Gjennom Lederkurs for ungdom, Telemark idrettskrets ungdomsutvalg og lederutdanning for yngre ledere i idretten jobber Telemark idrettskrets aktivt med å øke andelen unge mennesker i styre og stell i fylket. Det er dermed morsomt å se at mange klubber i Telemark har folk under 30 år i ulike roller. Blant de unge finner vi TIK Ungdomsutvalgsleder Marius Norli, som selv er leder av Skarphedin IL Volleyball (bildet). Han mener vi har mer å gå på.

Unge idrettsledere i Telemark

Telemark idrettskrets har gått gjennom idrettslagenes registrerte styremedlemmer i tillegg til noen andre funksjoner i klubbene for å se hvor mange vi kan finne som er under 30 år. Gjennomsnittlig alder på styremedlemmer i idrettslag kjenner nok de fleste til er godt over 30 år, men det er faktisk overraskende mange som foreløpig holder seg godt under snittet og dermed godt kan kalles unge tillitsvalgte i idretten. 

Idrettens definisjon på ungt styremedlem eller ungdomsrepresentant spriker litt. Vi har tatt utgangspunkt i aldersgrensen for å delta på NIF/NIH-utdanningen "Utdanning for yngre ledere i idretten" som er 29 år for å beskrive tilstanden i telemarksklubbene. Kartleggingen er gjennomført ved søk i SportsAdmin, der vi finner alle registrerte styrer i idretten i Telemark, og er utført at praksisstudent Stian Henriksen fra Sport Management-studiet i Bø. 

102 idrettslag i Telemark med unge tillitsvalgte

Vi har vært på jakt etter tillitsvalgte i klubber under 30 år. Funksjonene og rollene vi har kategorisert ut fra er ledere, nestledere, styremedlemmer, daglig leder, medlemsansvarlig og ansvarlig politiattest. 

Undersøkelsen vår viser at hele 102 idrettslag i Telemark har folk under 30 år i funksjoner knyttet til klubbdriften. Vi har rett i overkant av 300 idrettslag i fylket vårt, så enkel matematiskk tilsier at rundt 1/3 av idrettslagene våre har engasjert unge tillitsvalgte. 

Totalt antall tillitsvalgte under 30 år er 156 stykker. Hvilke roller har disse? Finnes det noen av disse om har leder eller nestlederansvar? Hvor mange sitter som styremedlem? Svaret har du her: 

  • 42 stykker under 30 år er oppnevnt med leder eller nestlederansvar i sin klubb
  • 98 stykker under 30 år er oppnevnt som styremedlem i sin klubb
  • 13 stykker under 30 år er oppnevnt som medlemsansvarlig i sin klubb
  • 3 stykker under 30 år er oppnevnt som arrangementsansvarlig, utdanningskontakt eller ansvarlig politiattest 

Leder av TIK ungdomsutvalg, Marius Norli, er fornøyd med tallene og at det er flere som følger hans vei inn i styrer og stell i idrettslag og sier; "Veldig kult og inspirerende at det er såpass mange av idrettslagene i Telemark som har tillitsvalgte under 30 år i sin klubb. Det gir så mye til idrettslagene å få inn nytenkende og villig ungdom.

Selv er han leder av Skarphedin IL Volleyball og engasjert i Bø idrettsråd og mener det er viktig at de unge tør å ta ansvar i idrettslaget sitt, og ikke minst at klubbene jobber for å tilrettelegge for de som vil. "Det er viktig at klubber ivaretar og legger ting til rette samtidig som de utfordrer de unge. De unge må føle seg sett, inkludert og ivaretatt og jeg tror god jobbing med dette vil utvikle klubben i en positiv retning."

Hvordan kan ditt idrettslag bli flinkere på å inkludere ungdom i klubbens styre og stell? 

Første spørsmål: Har dere spurt? Mange unge ønsker å engasjere seg, men de kommer ikke løpende til styret for å stille seg til disposisjon. 

Andre spørsmål: Har dere spurt hva de kunne tenke seg å bidra med? Som det gjelder for alle, ønsker man gjerne å bidra med noe man kan. Da handler det om å spørre; Hva kunne du tenke deg å bidra med i klubben vår? 

Et grep dere kan gjøre allerede i dag er å gjennomføre Temakveld - Ungdomsidrett i deres eget idrettslag. Dette er noe klubben selv kan gjøre med utgangspunkt i en PowerPoint-mal. Les mer om hvordan dette funker via denne linken!

Har ditt idrettslag unge og engasjerte personer som dere ønsker å gi muligheten i roller? Da kan et godt tips være å sende dem på Lederkurs for ungdom den 13.-15. april. Les alt om det kurset her!

Telemark idrettskrets håper at vi ved samme gjennomgang neste år ser enda flere unge tillitsvalgte i idrettslag i fylket vårt!