Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs

Rogaland idrettskrets tilbyr nyttige kurs som gir idrettslaget hjelp til den daglige driften og organisering av idrettslaget. Vi har flere kurs som vi holder jevnlig, både i nord- og sørfylket. Vi har også kurs og prosesser som idrettslaget kan "bestille" hjem til seg i klubben. De aller fleste av våre kurs er kostnadsfrie for idrettslag.

Ta en kikk i menyen nedenfor, og se hva som passer for ditt idrettslag. Dette er våre mest populære kurs, som tar for seg våre kjerneoppgaver i idrettskretsen. Ikke nøl med å ta kontakt slik at vi enten kan legge opp til kurs internt i idrettslaget eller sette opp et åpent kurs for flere klubber samlet. Vi har dyktige veiledere og kursholdere som er utdannet av NIF. Hvis du ønsker å starte en prosess i idrettslaget - for at klubben skal bli den beste utgaven av seg selv - anbefaler vi å starte med kurset "Klubbens styrearbeid i praksis". 

  Rogaland idrettskrets (RIK) ønsker å treffe enda flere idrettslag. Vi har erfart at en kort presentasjon fra idrettskretsen med etterfølgende spørsmålsrunde, svært ofte fører til økt forståelse av de muligheter som idrettslagene har for å få gratis hjelp og veiledning. Møtet kan forberedes i forhold til spesifikke tema om ønskelig.

  Vi trenger 30 minutt på et styremøte eller andre tilstelninger idrettslaget har. 


  Kostnadsfritt.  Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

  Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Ta kontakt med mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no hvis du har spørmål eller ønsker å bestille kurset til din klubb.

  Kostnadsfritt.

  Les mer om kurset her

  KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon - enkel å bruke og gir deg full oversikt. Innen utgangen av 2016 er det krav om at alle idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund (NIF) skal bruke et elektronisk godkjent medlemsregister som er integrert men NIF sin database. NIF har utviklet KlubbAdmin for sine medlemmer.

  KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndering av medlemmer med muligheter for å sortere disse på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv. - varierte muligheter for å definere egne utvalg og medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget full oversikt og kontroll, samtidig som det gir mulighet for enkel kommunikasjon med medlemsmassen via e-post eller sms. 

  KlubbAdmin kan benyttes for å etablere elektroniske betalingskrav for enklere oversikt og rimeligere innkrevning av medlemskontingenter, treningsavgifter, innbetalinger til lagskasse, cup-avgifter etc. 

  KlubbAdmin er gratis å bruke for idrettslagene - det betales kun for transaksjonskostnader via online betalingsløsning. 

  Medlemmet kan benytte MinIdrett for å melde seg ut/inn i idrettslaget, av/på aktivitet m.v. samt betale sine forpliktelser via idrettes online betalingsløsning. 

  KlubbAdmin vil erstatte dagens løsning for den årlige "idrettsregistreringen".

  Grunnleggende kurs - 3 timer
  Komme i gang med KlubbAdmin vi jobber med systemet på egen datamaskin online. Vi legger inn grunnopplysninger i innstillinger, håndterer grupper og utvalg. 

  Fakturering - 2 timer
  Setter opp medlemkontingent og avgifter. Viser hvordan man sender faktura, purrer, krediterer osv.

  Målgruppe
  Medlemsansvarlig, styre, utvalg, gruppeledere og andre som ønsker å lære systemet.

  Læringsmål
  Å kunne bruke KlubbAdmin som et verktøy for medlemshåndtering og fakturering i klubben/idrettslaget

  Vi setter opp kurs ved behov. Skal idrettslaget lære opp mange brukere kan vi holde kurset hos klubben i deres lokaler.

   

  Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.

  Deltakere vil lære mer om:

  • Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
  • Lovarbeid: Generelt og fra § til §
  • Intern organisering og organisasjonsplan
  • Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme
  • Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem
  • Valgkomitéarbeid
  • Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.).

  Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre, samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte.

  Kostnadsfritt.

  Økonomistyring og regnskap (ca. 4 timer)

  Kurset gir kjennskap til og kunnskap om gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser. Deltagerne får god oversikt og forståelse for hvilke krav som stilles til regnskapsfører, hvordan utføre en regnskapsførsel for idrettslag som tilfredsstiller lovkravene, og hvordan kunne implementere og igangsette en effektiv intern kontroll og gode regnskapsrutiner.

  Det er en fordel at deltagerne har grunnleggende kunnskap og kompetanse på regnskapsførsel og bokføring. Man vil ikke gå detaljert gjennom innføring i regnskapsføring på kurset.

  Kursinnhold

  • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
  • Hvilke regnskapsregler gjelder?
  • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
  • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
  • Årsregnskap
  • Budsjett og budsjettoppfølging
  • Arbeidsgiveransvar
  • Merverdiavgift
  • Gaver til idrettslag
  • Grasrotandelen 
  • Tilskuddsordninger
  • Ressursbank