Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Administrasjon

Rogaland idrettskrets (RIK) er organisert i tråd med de oppgaver som idrettskretstinget vedtar i planperiodene. Illustrasjonen ovenfor viser gjeldene organisering. Styret utpeker sine utvalg og godkjenner organiseringen av administrasjonen. Daglig leder/organisasjonssjef leder svarer for både styreleder i RIK og styreleder i selskapet Idrettens hus Rogaland AS. I tillegg rapporterer daglig leder/organisasjonssjef direkte til generalsekretær i NIF i forhold til definerte lovpålagte oppgaver. Pr. 1.1. 2018 har RIK 6 årsverk på ledelse, service, økonomi, kommunikasjon, utdanning, lov og org, folkehelse og idrettsturisme. Daglig leder i Olympiatoppen Sørvest leder de ansatte under Toppidrett (TOPP), og rapporterer til utviklingssjefen i Olympiatoppen på Sognsvann. Pr. 1.1. 2018 har OLT Sørvest 2,8 årsverk. RIK og Olympiatoppen Sørvest administreres av felles ressurser. I tillegg engasjerer vi en rekke ”10-prosent-stillinger” for trenere på Talenter Mot Toppen på St. Svithun videregående skole.

 

 

Rune Røksund
Daglig leder/organisasjonssjef

Epost: rune.roksund@idrettsforbundet.no
Mobil: 90 17 19 50

                                                  ADMINISTRASJON


Anne Østbø Frafjord
Administrativ leder RIK og OLT Sørvest

Administrasjon, kommunikasjon/web, økonomi

Epost:anneostbo.frafjord@idrettsforbundet.no
Mobil: 93 03 20 41

 

Wenche Salte
Fagkonsulent
Administrasjon, økonomi, kontaktperson lovsaker

Epost: wenche.salte@idrettsforbundet.no
Mobil: 91 59 74 78

 

 

Mari Paulsen Murphy
Fagkonsulent utdanning

Kompetanse- og klubbutvikling

Epost: mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no
Mobil: 40 82 79 37   

                                                  FOLKEHELSE

 

Lene Byberg
Fagkonslent folkepulsen, paraidrett

Epost: lene.byberg@idrettsforbundet.no
Mobil: 47 75 53 01

   

                                                  IDRETTSTURISME

Gjert Smith jr.
Prosjektleder NM-veka og idrettsgallaen i Stavanger

Epost: gjert.smith@idrettsforbundet.no
Mobil: 93 26 12 33

 

 

 

TOPPIDRETT - OLYMPIATOPPEN Sørvest

Olympiatoppen Sørvest-Norge  skal være et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Vestlandet.

OLT har det idrettsfaglige ansvaret for tilbudet ved Talenter Mot Toppen (TMT) på St. Svithun vgs i Stavanger.

OLT skal fungere som bindeledd mellom toppidrettsmiljøene i Rogaland.

Les mer om Olympiatoppen her

Følg Olympiatoppen SørVest på Facebook 

 
Klikk her for å se vår organisasjonskart i pdf

 

HER FINNER DU OSS


ROGALAND IDRETTSKRETS

Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion,
Jåttåvågsveien 7, 4020 Stavanger

Postadresse: Postboks 3033, 4095 Stavanger

Epost: rogaland@idrettsforbundet.no

Org.nr. mvh 970179372
SR - Bank 3201.09.11566