Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdom Trener

Ungdom Trener

UT -Ungdom Trener

UT er et prosjekt initiert av Østfold idrettskrets. UT tilbyr et variert og differensiert aktivitets- og kurstilbud for ungdom og unge voksne i alderen 13-19 år. Det er et lavterskeltilbud hvor alle kan være med, trives og ha det gøy, og oppleve idrett og fysisk aktivitet på en positiv og sosial måte.

Ungdom Trener er et prosjekt av Østfold Idrettskrets med mål å tiltrekke og beholde ungdommen fra 13-19 år i organisert idrett. Prosjektet har to løp, det ene hvor det arrangeres ukentlige lavterskel aktiviteter rundt om i Sarpsborg, og det andre hvor vi støtter IL og klubber til å opprette et slikt tilbud for ungdommen.


Bakgrunn

Det er dokumentert et stort frafall fra idretten i ungdomsalder. Mange ungdommer deltar ikke i idretten på grunn av sosiale, økonomiske og kulturelle forhold. Bare halvparten av norske ungdommer er aktive nok i forhold til gitte anbefalinger.

Basert på Idrettspolitisk dokument 07-11 med føringer om at idretten skal være åpen og inkluderende samt nytt forslag til Idrettspolitisk dokument hvor det heter "Idrettsglede for alle", bør grupper som ikke finner seg til rette i idrettslagene prioriteres, samtidig som en må se på tilbud som kan bidra til å beholde flere medlemmer lenger.

Bakgrunnen for prosjektet er frafallet i organisert idrett i alderen 13-19 år. Vi ønsker å etablere tilbud som fanger den ungdommen som faller utenfor den organiserte idretten, eller som ikke driver med aktivitet i det hele tatt. Dette for å bidra til mer aktivitet blant ungdom og skape et sosialt sted for all ungdom, uten noen forutsetning om fysisk form.

Østfold Idrettskrets (ØIK) ønsker å legge til rette for et lavterskeltilbud med en aktivitetsform som bidrar til å gi ungdom og unge voksen et tilbud om idrett og fysisk aktivitet uansett sosial klasse, økonomisk eller kulturell bakgrunn.


Målgruppe
• Ungdom og unge voksne mellom 13-19 år som ikke er med i organisert idrett fra før eller er i fare for å falle fra den organiserte idretten
 • Ungdom og unge voksne som ikke ønsker å delta i konkurranser og seriespill
 • Ungdom og unge voksne med ulik sosial, økonomisk eller kulturell
 
Målsetting
 • Prosjektet skal bidra til at ungdom som faller utenfor det allerede organiserte tilbudet i idretten kan finne seg til rette i med et lavterskeltilbud, hvor alle kan være med og at det ikke skal være store krav til økonomi, ferdighet eller utstyr for den enkelte ungdom
 • Prosjektet skal sette i gang et tilpasset tilbud til ungdom, hvor det er idrettslagene som leverer aktivitet og instruktørkompetanse
 • Prosjektet skal også bidra til å beholde ungdommen i idretten lengre og hindre frafall
 • Prosjektet skal bidra til å kunne tilrettelegge aktivitet for ungdom med flerkulturell bakgrunn med tanke på inkluderingsperspektivet
 • Prosjektet ønsker å aktivisere ungdom, som på sikt vil tjene samfunnet generelt
 
UT er et supplerende tilbud til all annen idrett som tilbys i den aktuelle kommune, og må ikke sees på som en konkurrent til de tradisjonelle idrettslagene.
UT skal brukes for å vise frem gode modeller for organisering av aktivitet for ungdom som ikke finner seg til rette i de idrettstilbudene idrettslagene i hovedsak leverer i dag.


Løp I
I det første løpet av prosjektet er som over nevnt aktiviteter i Sarpsborg hvor ungdom kan møte opp til forskjellig aktivitet to ganger i uken. Ungdommene får informasjon direkte på skolene to ganger i året, og finner all informasjon de trenger på UT sine facebook-sider. Aktivitetskalender legges også månedlig ut på ØIKs nettsider.

Aktivitetene er helt gratis for ungdommene, det er ingen påmelding eller binding. Møt opp når du selv vil være med!
 
Løp II
I det andre løpet av prosjektet, hvor vi vil danne samarbeid med IL/klubber har vi våren 2014 dannet samarbeid med åtte IL/klubber.

Disse er:
•    Halden Atletklubb
•    Sarpsborg IL
•    Hvaler IL
•    Rolvsøy IF
•    Gresvik IF
•    Onsøy Golfklubb
•    Skjeberg Golfklubb
•    Sarpsborg Klatreklubb (Gekko)

Samtlige av klubbene som er med i prosjektet har satt opp et Ut tilbud (lavterskeltilbud) for ungdom i alderen 13-19 år.

Ønsker ditt IL å starte et slike tilbud?

Kontakt prosjektleder gjennom informasjonen du finner nederst på siden.
Det er viktig å presisere at tilbudet gjelder ALLE! Både de som driver organisert aktivitet, og de som ikke er i idretten. Det er et sosialt tilbud, der idrettsglede og felleskap med venner står i fokus.


Ønsker dere å bidra til UT aktivitetene i Sarpsborg, eller har dere andre spørsmål?
Ta kontakt med prosjektleder på e-post Alexandra Hastings.
eller på våre Facebook-sider: www.facebook.com/ungdomtrenerMvh
Alexandra Hastings
Prosjektleder UT – Ungdom Trener
Østfold Idrettskrets
TLF 911 333 16
e-post: alexandra.hastings@idrettsforbundet.no