Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ØIKs ungdomsutvalg

ØIKs ungdomsutvalg.jpg

Styret i ØIK vedtok i 2016 å etablere et ungdomsutvalg.

ØIKs ungdomsutvalg bestar av følgende;

Navn Født: Klubb
Emilie Karoline Karlsen 1997 Hvaler Volleyballklubb
Hanne Sjöqvist 2000 Lervik IF Fotball
Iver N. Edvardsen 1999 Moss Taekwondoklubb
Lotte Flesjø Toverød 1999 Moss Squashklubb
Maria Lehmann 1992 Onsøy Rideklubb
Victoria Helen Ørebech Farfan 1998 Fredrikstad Amerikanske fk Queens
Kristoffer Tvete 1996 Onsøy Rideklubb

Mandat for ungdomsutvalget:

• Utvalgets hovedoppgave skal være å arbeide for å opprette ungdomsutvalg i IL’ene, fortrinnsvis gjennom oppsøkende virksomhet, der det er mulig.

• Bevisstgjøre IL’s lederne om viktigheten av å slippe ungdom til. Oppfordre til å se ungdommen, gi dem ansvar for oppgaver/verv og bruke dem.

• Bidra til å markedsføre kurs for ungdom og påvirke IL’ene til å sende ungdom på kurs.

• Ha ansvar for tilrettelegging, gjennomføring og program for ØIKs årlige ungdomskonferanse.

• Ha fokus på å drøfte aktuelle saker som gjelder ungdom i idretten og sette det på dagsordenen.

Forutsetninger:

• Ungdomsutvalget bør bestå av 6-8 personer, inkludert leder og ansvarlig fra administrasjonen.
• Det oppnevnes en mentor for utvalget.

• Utvalget nedsettes for inneværende tingperiode 2016-18. Utvalget evalueres etter ett år for eventuelle justeringer.

• Utvalget må bestå av minst 2 av hvert kjønn og være i alderen 16-30 år.

• Utvalgene bør så langt mulig, besettes med unge medlemmer fra minst en særkrets/region og ett idrettsråd, i tillegg til minst 2 fra IL.

• Utvalget bør ha minimum 3 møter pr. år, men antall møter utover dette er opp til utvalget selv å avgjøre ifht. hva som er mest hensiktsmessig og hva de har av tid til oppgaven.

• Reiseutgifter til møtene dekkes etter reiseregning m/bilag eller km-godtgjørelse i tråd med statens satser. Ved bruk av bil, skal flere reise sammen der det er mulig.

• Ungdomsutvalget rapporterer til styret gjennom organisasjonssjefen og styreleder.