Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ØIKs anleggsutvalg

friidrett.jpg

På idrettskretstinget 2014 ble det vedtatt å nedsette et anleggsutvalg.


Utvalget består av 3 representanter fra særkretsene, 3 fra idrettsrådene 2 fra ØIKs styre og 1 fra administrasjonen.

Kjell Håvard Liane (leder) – Østfold Idrettskrets 
Ingunn Hensel – Østfold idrettskrets
Andre Hansen - ØIK adm.
Stig Svendsen – Østfold Svømmekrets
Jan Joakimiack – Østfold Bedriftsidrettkrets
Gina Lindbæk – Østfold Rytterkrets
Tormod Hermansen – Fredrikstad Idrettsråd
Gunnar Olsen – Rygge idrettsråd
Steinar Håkonsen – Moss idrettsrådUtvalget skal arbeide ut i fra følgende mandat:

1.    Med utgangspunkt i felles vedtatt Innsalgsplan for interkommunale anlegg og grunnleggende basisanlegg i Østfold – arbeide for flere anlegg i Østfold.
2.    Arbeide for at Østfold har en anleggsdekning pr. innbygger på et gjennomsnittsnivå sammenlignet med landet for øvrig innen 2022.
3.    Arbeide for at Østfold får anlegg i tråd med de idrettslige behov som til enhver tid er mest påkrevet.
4.    Arbeide for at Østfold prioriterer spillemidler til anlegg, der anleggsbehovet totalt sett er størst når det gjelder  anleggsdekning pr. innbygger.
5.    Arbeide for sikring av areal til idrettsformål 20-30 år frem i tid.
6.    Anleggsutvalget må sørge for å holde seg oppdatert på nye retningslinjer,   tilskudd til anlegg o.l  til enhver tid.
7.    Anleggsutvalget skal, hvis mulig, avholde 1-2 møter årlig med politikere og administrasjon i Østfold fylkeskommune for påvirkning av idrettens rammevilkår når det gjelder anlegg.
8.    Anleggsutvalget skal bidra til at dette også skjer i kommunene hvor idrettsrådene står ansvarlige for møtene og hvor representanter fra anleggsrådet om ønskelig bistår.
9.    Anleggsutvalget skal rapportere til ØIKs styre gjennom organisasjonssjef.

Ønsker du kontakt med anleggsutvalget?

Ta kontakt med sekretær i utvalget, Stian Eriksrud stian.eriksrud@idrettsforbundet.no