Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk om midler til opprettelse av utstyrspool!

illustrasjon81.jpg

I sammenheng med økende fattigdomsproblematikk i samfunnet, ønsker Østfold idrettskrets å bidra til gode ordninger for å møte denne utfordringen. Østfold idrettskrets utlyser med dette midler til klubber som etablerer en utstyrspool, ordning for personlig utstyr til utlån, bytte og/eller som kan gis bort.

 

Formål:

Målet med ordningen er å etablere varige bytte/utlånstiltak til hjelp for familier som trenger det mest.

Søknad:

Tiltaket støttes med kr. 10 000 per klubb. Midlene er ikke ment å dekke alt av utstyr klubben skal ha i «poolen», men som en kompensasjon for arbeidet dette vil medføre. 

Idrettslag som ikke har blitt tildelt tilsvarende midler tidligere er i første omgang de som kan søke på ordningen.

Søknadsfrist fredag 29. mars.

Søknaden skal inneholde:

-       Navn på klubb

-       Kommune

-       Navn, mail og telefon til kontaktperson for ordningen i klubben

-       Hvilket behov det er for ordningen i nåværende medlemsmasse

-       Hvilke muligheter klubben har for å rekruttere nye medlemmer med ordningen

-       Hvilke muligheter klubben har for å skaffe utstyr det er behov for

-       Beskrivelse av organisering av utlån/bytte av utstyr

Søknaden merkes: «Søknad på midler til utstyrspool i idrettslag» og sendes elektronisk til: ostfold@idrettsforbundet.no

Organisering:

Klubbene må selv anskaffe utstyr til «poolen». Det skal være en ansvarlig person med ansvaret for ordningen. Det skal være en lettvint og diskre gjennomføring av utlån/innbytte.

Klubbene oppfordres til å ta kontakt med lokale sportsbutikker som kan ha kasserte varer som ikke kan selges.