Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Fellesmøte med indrettsrådene i Indre Østfold

Erling indre Østfold 1.jpg

Fellesmøte mellom Idrettsrådene tilknyttet den kommende Indre Østfold kommune.

Østfold Idrettskrets tok initiativ til et fellesmøte mellom idrettsrådene fra Askim, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg og Hobøl i forbindelse med rullering av Østfold Idrettskrets sin anleggsplan. Møtet ble avholdt i lokalene til Askim Rideklubb 28.11.17.

Det var gledelig å registrere at alle idrettsrådene var representert på møtet. Hvert enkelt idrettsråd fikk kort presentere status i sin kommune før vi gikk over til en felles seanse med fokus på hvilke muligheter og utfordringer som ligger i den kommende kommunesammenslåingen.

Det er tydelig at det er en felles forståelse mellom idrettsrådene om at idretten må stå samlet for å skape så gode rammevilkår som mulig for idretten i den nye kommunen. Det var enighet om viktigheten av felles treffpunkter og et tettere samarbeid fremover mot kommunesammenslåingen. Det planlegges nytt møte i januar 2018.

Vi vil rette stor takk til Askim Rideklubb for omvisning, presentasjon av klubben og servering på møtet. Vi er imponert over jobben dere legger ned – stå på videre!