Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Samordnet søknad og rapportering 2018

forsidebildeidrett.no.jpg

Samordnet søknad og rapportering åpnet lørdag 1. april og stenger 30 april. For idrettslag i Oslo skal man registrere medlemsdata og lignende, søke om merverdiavgiftskompensasjon og søke om kommunale bidrag.

Klubber og bedriftsidrettslag

Fyller ut medlemstall, svarer på spørsmål fra NIF, oppdaterer organisasjonsinformasjon, søker om momskompensasjon og oppdaterer styret. Videre kan idrettslag (ikke bedriftsidrettslag) søke om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets.

Grupper og idrettsskole
Registrerer aktive medlemmer og eventuelle aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse på gren, svarer på spørsmål fra særforbund (såfremt særforbundet har opprettet), oppdaterer organisasjonsinformasjon og oppdaterer leder (ev andre roller).

Oppdatering av organisasjonsinformasjon og styret og ledelse
Ved endringer i organisasjonsdata eller ved styreendringer så vil dere etter fullført registrering få informasjon om at dere samtidig kan oppdatere Brønnøysundregisterne. Melding kan sendes dersom du har en rolle i styret, ellers vil du få en beskjed om å kontakte noen i idrettslaget som kan sende og signere meldingen til Brønnøysund.
Dette betyr at dere IKKE trenger å forholde dere til SportsAdmin for å gjøre denne jobben.

Oppsummering og kvittering
På siste arkfanen vil dere få en oppsummering av det som levers til NIF. Etter at dere har fullført og gått til hovedside vil dere kunne laste ned kvitteringen samt få status på søknaden.

 

Utfylling av momskompensasjons søknad

 1. Alle idrettslag/ bedriftsidrettslag med brutto driftskostnader under 5. millioner registrerer brutto driftskostnader og lagrer.

 2. Alle idrettslag/ bedriftsidrettslag med brutto driftskostnader over 5 mill. følger følgende oppskrift:
  • Fyll ut brutto driftskostnader
  • Fyll ut alle fratrekk i de respektive feltene
  • Lagre søknaden
  • Last ned mva-søknaden (rett over lagre knappen) og send denne til revisor sammen med malen for revisorrapport (finnes under veiledningsteksten øverst på siden).
  • Status på søknaden deres vil nå være ufullstendig
  • Last opp signert revisorrapport når denne mottas fra revisor.
  • Status på søknaden vil nå være til behandling
  • Dere mottar en kvittering på at søknaden er mottatt fra NIF
  • NIF vil så behandle søknaden. Ved avslag vil dere bli varslet pr epost med begrunnelse for avslag. Logg inn i KlubbAdmin, rett opp mangler og send inn  på nytt.
  • Ved godkjennelse vil status oppdateres til godkjent i søknaden i KlubbAdmin.

En videoveiledning er tilgjengelig i arkfanen for momskompensasjon (Se etter et "play"ikon ved siden av overskriften på siden.

Kontakt support på 03615 eller support@idrettsforbundet.no for hjelp.

Søke om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets

I år er søknad om kommunale bidrag blitt en del av samordnet søknad og rapportering. Dette medfører at man slipper å logge seg inn flere steder for å få søkt. Det er de sammen personene som kan søke om kommunale bidrag som kan levere samordnet søknad og rapportering for et idrettslag.

Les mer om kommunale bidrag her.