Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbutvikling

klubben-i-mitt-hjerte_580.jpg

Utvikle klubben i ditt hjerte!

Du vil jo alt vel for klubben i ditt hjerte! Kanskje en ide å spandere litt tid på å videreutvikle klubben slik at den kan bli en bedre utgave av seg selv?

Oppland idrettskrets kan tilby å være med på å starte og følge opp prosesser i din klubb. Når ønsket om en prosess er forankret i klubben, kommer vi og starter prosessen i et såkalt "Startmøte" - starten på en utvikling. I løpet av første kveld blir vi enige om den videre prosess. Vi i idrettskretense følger dere gjerne videre!
Tid på et startmøte - 4 timer!

Ofte kan et tiltak etter startmøte være ønsket om en virksomhetsplan. En morsom prosess hvor vi setter ønsker å fram hvor klubben vil, hvordan den skal framstå og være til for!
Altså visjon, verdier og virksomhetside - slik at man vet i hvilken ende man skal trekke i tauet!

Vi stiller gjerne opp - og vil dere vite mer komemr vi gjerne på et klubbesøk først!

oppland@idrettsforbundet.no eller JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no

For øvrige kompetansehevende tiltak se KOMPETANSE!

  Har du blitt kastet inn i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan du organiserer en trening for barn mellom 5-12 år? / Vil du ha tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer, opplever idrettsglede, og har lyst å komme på neste trening? Da er dette kurset for deg!

  Aktivitetslederkurs barneidrett gir deg kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig – fysisk, motorisk, psykisk og sosialt – gjennom fysisk aktivitet. Som aktivitetsleder er du viktig for barns utvikling. Aktivitetslederkurs barneidrett gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet. Da kan du gi alle barna både mestringsopplevelser og utfordringer – en forutsetning for idrettsglede.

  Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om

  • Idrettens verdigrunnlag

  • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

  • Barns utvikling og aldersrelatert trening

  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet

  • Egen trenerrolle

  Målgruppe for kurset  

  Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år.

  Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

  Omfang og gjennomføring  

  16 timer (1 undervisningstime = 45 minutter).

  12 timer er med kurslærer – både teori og praksis.

  4 timer som e-læring.

  Ta kontakt med Roger Aa Djupvik for mer informasjon på telefon 91 82 78 41  eller e-post: roger.aa.djupvik@idrettsforbundet.no

  Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål vedrørende dette kurset

  Personer som velges inn i et klubbstyre kan føle seg usikker på hva de er valgt til å gjøre og hvilket ansvar de har. Kurset skal bidra til å gi mer trygghet i rollen som leder eller styremedlem i en klubb.

  Målgruppe
  Styret i klubben, både hovedstyret og gruppestyrene. Valgkomiteèns medlemmer og  ansatte/administrasjonen. Andre tillitsvalgte kan også delta hvis det er behov.

  Organisering

  Ca 4 timer lokalt  i klubben eller hos idrettskretsen.

  Innhold
  Grunnleggende oversikt over hva som er styrets viktigste ansvar og arbeidsområder. Konkrete verktøy for å ivareta ansvaret. Oppgaver knyttet til ressursene som idrettslaget forvalter. Strategiske oppgaver for å forbedre idrettslagets situasjon.

  Mål for kurset
  Deltakerne skal få mer trygghet på hva rollen som styremedlem innebærer. Tilegne seg en god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde. Bli i stand til å ivareta ansvaret gjennom konkrete verktøy og hjelpemidler

  Start- og oppfølgingsmøter er et tilbud som alle idrettslag kan benytte. Idrettslaget får besøk av en skolert veileder som bistår idrettslaget til å se muligheter og til å stake ut en riktig og hensiktsmessig kurs og iht de ambisjonene som nettopp din klubb har/burde ha. I en enkel prosess vil veilederen sammen med klubbledelsen involvere annet ressurspersonell både for idèskapning, arbeidsfordeling og utarbeidelse av en fremdriftsplan. Startmøte, som er en ca 3 timers økt, følges opp med et oppfølgingsmøte 6-12 måneder etter startmøte. I oppfølgingsmøtet, som varer 3 timer, evaluerer klubben sammen med veilederen fremdiftsplanen og staker ut veien videre.

  Mer informasjon om startmøte og hva idrettslaget må forberede

  Idrettens Rammebetingelser

  Innhold: Har klubben fokus på primæroppgavene? Brukes det mye tid i klubben for å gjennomføre årsmøte og rekruttere tillitsvalgte? I denne modulen får du en innføring i hvilke rammebetingelser som berører klubben både internt og eksternt, og hvordan klubben best kan organisere seg for skape best mulig rammebetingelser for seg selv og for aktiviteten. Du får gode tips om hvordan en kan organisere seg for å utnytte ressursene i klubben og møte fremtidens utfordringer. Målet må være å skape mest mulige og best mulig aktivitet for flest mulig.

  Målgruppe: Alle tillitsvalgte, men også for klubbens medlemmer, foreldre o.s.v.

  Varighet: 4 timer

  Organisasjon og lov


  Innhold: Har styret i klubben god oversikt over de lover og regler som klubben må forholde seg til? Har klubben oppdatert loven etter NIF’s basislovnorm? I denne modulen får du en innføring i lover og regler for idretten. Du får også en innføring i hvordan en kan organisere seg internt og om hvordan en kan bruke organisasjonsplanen for å legge til rette for effektiv klubbdrift.


  Målgruppe: Styret og tillitsvalgte i klubb, idrettsråd og særkrets/region


  Varighet: 4 timer

  Anlegg generelt


  Innhold: Har klubben planer om å bygge idrettsanlegg? Hva bør klubben tenke på før vi starter byggingen? I denne modulen får du en innføring i prosessen ved å bygge et idrettsanlegg, herunder framgangsmåter, regler og retningslinjer, saksgang, drift av anlegg, samt finansiering. Denne modulen anbefales for ALLE som har planer om å bygge idrettsanlegg.


  Målgruppe: Alle tillitsvalgte, men også relevant for andre trenger kunnskap om idrettsanlegg


  Varighet: 4 timer

  Økonomi og regnskap


  Innhold: Hvilke regler gjelder egentlig for idrettslagene?
  Denne modulen tar for seg alt fra regler og retningslinjer generelt og idretten spesielt. Videre tar modulen for seg regnskap og budsjettering.


  Målgruppe: ALLE tillitsvalgte og økonomiansvarlige. Økonomistyring er et ledelsesansvar, dvs. hele styret.


  Varighet: 4-12 timer

  Møteledelse


  Innhold: Hvordan gjennomføre et møte slik at alle blir hørt, møtet avvikles effektivt og det sikres systematikk både i forarbeide og etterarbeid? Denne modulen tar for seg ulike aspekter ved å lede et møte. Du vil få en innføring i ulike møtetyper og fasene i et møte, hvordan klare å få møtene til å bli effektive og konstruktive. Modulen tar også for seg dialogferdigheter, grep for å holde fokus og styre et møte, samt hvordan en lager saklister og møtereferat.


  Målgruppe: Alle kan bli møteledere.


  Varighet: 4 timer