Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tur- og treningskompis

IMG_0322 kopi.jpg
Foto: Frida Bringslimark

Prosjektet "Tur- og treningskompis" er et av Nordland idrettskrets bidrag for å nærme seg norsk idretts visjon om "Idrettsglede for alle!"


Alle kan bli "Tur- og treningskompis"
Vi ønsker å rekruttere og skolere nye "kompiser" fra alle samfunnslag og vi oppfordrer spesielt personer tilknyttet idrettslag og turlag, skoleelever og studenter til å bli med. 

Dette er den perfekte deltidsjobben for deg som er interessert i idrett og friluftsliv, og samtidig har et ønske om å gjøre en forskjell for noen som trenger det!

                       

     
 

Gjennom prosjektet tilbyr vi alle kommuner i Nordland en mulighet for kompetanseheving i støttekontakttjenesten. Tur- og treningskompisene blir ansatt og mottar timelønn gjennom den enkelte kommunes støttekontakttjeneste - en lovpålagt tjeneste i alle norske kommuner.

Deltagere på kurset må derfor være fylt 18 år. Ved å skolere eksisterende og nye støttekontakter til å bruke aktivitet og friluftsliv i sin jobb ønsker vi å øke potensialet for sosial, fysisk og psykisk helse hos brukerne av ordningen. 

 
«Tur- og treningskompis»-kurset 
Nordland idrettskrets har utviklet et kurs på 16 timer som gir deltakerne praktisk og teoretisk kompetanse innen tilrettelagt aktivitet, motivasjon, kosthold og enkel treningslære (les mer om kurset lenger ned). På kursene samarbeider vi med idrettslag og turlag, som viser fram hva som kan brukes av aktivitet lokalt der du bor.


Neste kurs:

Flakstad, Ramberg Skole 30.-31. august, klokken 16:30-22:00.

Brønnøysund, Brønnøy Helsehus 11.-12. september, klokken 16:30-22:00

Vågan, Kabelvåg Aktivitetssenter 16.-17. september, klokken 10:00-16:00


For mer informasjon ta kontakt med:

Prosjektleder Maria Fouad

e-post: maria.fouad@fnf-nett.no
mobil: 952 70 711

Prosjektet "Tur- og Treningskompis" (2015-2018) er startet opp av Nordland idrettskrets, og drives i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv og Valnesfjord Helsesportsenter. Nordland fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen bidrar med finansiering.

             

 

         

       


  Deltagelse i aktiviteter på fritiden er ofte en stor utfordring for personer med en funksjonsnedsettelse fordi mange er avhengig av hjelp til transport eller ved gjennomføring av selve aktiviteten. Erfaringen fra støttekontaktene selv (Støfri-rapporten, VHSS 2010) viser at tjenesten ikke fungerer optimalt ved at støttekontaktene føler seg mye overlatt til seg selv i arbeidet, i tillegg til at det er uklart hvordan man skal bruke tiden som er satt av. Støttekontakttjenesten i kommunene skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre, men resultatet blir ofte at man drar på kafe og kino.

  Vi ønsker derfor å gi støttekontakttjenesten et løft! Gjennom Tur- og treningskompis prosjektet får idretts- og friluftsinteresserte folk mulighet til å jobbe med den aktiviteten de brenner for – og samtidig utgjøre en forskjell for de som trenger det mest!

  HOVEDMÅL
  Skape flere og bedre aktivitets- og friluftslivs-opplevelser for personer med funksjonsnedsettelse i hele Nordland

  Delmål
  Innen utgangen av 2017 skal:

  1) Vi gi mennesker med en funksjonsnedsettelse mulighet til å prøve ut ulike aktivitetsformer - både individuelt og sammen med andre

  2) Det finnes Tur- og treningskompiser i hver deltagerkommune, som har kompetanse til å bruke fysisk aktivitet i forbindelse med støttekontaktordningen.

  3) Vi gjøre "Tur- og treningskompis"-konseptet kjent i alle Nordlands kommuner

  Prosjektets målgruppe

  Primærmålgruppe: Personer med en funksjonsnedsettelse, som har rett til en støttekontakt.

  Indirekte målgruppe: Personer med interesse for fysisk aktivitet og friluftsliv, og eksisterende støttekontakter, som ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet for personer med en funksjonsnedsettelse.

  Kurset er på 16 timer – det kan gå over en helg eller tre kvelder. Kurset inneholder både praktiske og teoretiske økter. Temaer som gjennomgås er blant annet

  - motivasjon og veiledning,
  - treningslære,
  - fysisk og psykisk helse,
  - praktisk aktivitets kunnskap,
  - kosthold
  - aktuelle problemstillinger i jobben.

   Ta kontakt med prosjektleder eller se flyer for mer info.

   

  TUR- OG TRENINGSKOMPIS Nordland prosjektbeskrivelse.pdf

  Last ned TTK-flyer

  Lofotposten

  Ønsker seg nye kompiser! (17. januar 2016)

  Utdannet åtte nye kompiser (1. oktober 2015)

  Vi ønsker å gjøre et løft for folkehelsen blant en av de mest inaktive gruppene (4. april 2015)

  Helgelendingen

  Bedre å ha turkompis enn støttekontakt (3. juni 2015)

   

  Lofoten Pluss Nr 7/2015: