Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om idrettskretsen

Nordland idrettskrets er et kompetansesenter som utvikler  idretten i Nordland.

Nordland idrettskrets jobber for at alle i Nordland gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. 

Vi er det regionale leddet for idretten i fylket og består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges Idrettsforbund Olympiske og Paralympiske komité.

Vår visjon: "Idrettsglede for alle i Nordland"

Vårt hovedmål: Sammen skaper vi fremtidens idrettslag!

Vårt verdigrunnlag:

Aktivitetsverdier: Glede - Fellesskap - Helse - Ærlighet
Organisasjonsverdier: Frivillighet - Demokrati - Lojalitet - Likeverd

Idrettskretsen jobber med:

1. ORGANISASJONSSERVICE

 • Opptak og nedleggelse av idrettslag
 • Informasjon og kurs innen medlemsregistrering, tilskuddsordninger, økonomistyring for idrettslag og idrettsråd
 • Info om fordeling av Lokale aktivitetsmidler
 • Fordeling av tilskudd til idrettslag, idrettsråd og særkretser
 • Informasjonsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

2. ORGANISASJONSUTVIKLING

 • Klubbutvikling og kurs for idrettslag og idrettsråd
 • Kursing og inspirasjon gjennom arrangementet Idrettskonferansen i Nordland
 • Samlinger og seminarer for daglige ledere og tillitsvalgte fra idrettslag og for styrene i idrettsråd og særkretser
 • Kurs for trenere i barneidretten
 • Leder- og aktivitetslederkurs for ungdom gjennom Young Active-konseptet
 • Kursing av Tur- og treningskompiser
 • Kurs for aktivitetsledere innen mennesker for funksjonsnedsettelse

 3. ANLEGGSUTVIKLING

 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Kurs og samlinger for idrettslag, idrettsråd og særkretser
 • Idrettspolitisk kampanje (til fylkes- og kommunevalget)
 • Seminarer/temakvelder for idrettsråd og politikere i kommunene
 • Prioritere spillemidler til anlegg ut fra de anleggspolitiske føringer som ligger i idrettskretsens Idrettspolitiske plattform (IPP)
 • Veilede idrettslag og kommuner som skal bygge anlegg

Ønsker du å vite mer om det vi driver med, les våre vedtatte planer eller ta kontakt med oss. 

Idrettens samfunnsregnskap: 

Idretten i Norge representerer en verdi på opp mot 20 milliarder kroner årlig. Rundt 7 milliarder stammer fra dugnader og medlemskontingenter. 2 milliarder kroner stammer fra kommunenes bidrag til spillemiddelfinansiering av anlegg og diverse støtteordninger. Ca 1,5 milliarder kommer nasjonalt nivå via overskuddet til norsk tipping. Opp i mot en milliard kommer fra sponsoravtaler, inklusiv fotballavtalen.

Idrettens frivillighet representerer 24.000 årsverk. Legger vi til grunn en alminnelig årsinntekt for disse blir summen opp mot 11 milliarder

I Nordland bidrar idretten med oppimot 518 millioner i verdiskaping (med alminnelig årsinntekt på 453.000kr)