Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettskretstinget 2018

KEG_8896_KentEvenGrundstadFoto.JPG

Idrettskretsen gjennomfører ting hvert år. Dette er idrettskretsenes øverste myndighet.

Nordland idrettskrets og Idrettens studieforbund Nordland inviterte til kretsting 14. april på Scandic Bodø. Nedenfor finner du alle tingdokumenter samt presentasjonene som ble holdt på tinget.

Protokoll: 

Idrettskretstinget Nordland 2018

Idrettens studieforbund Nordland 2018

Dokumenter til tinget:

Tingdokument

Tingdokument ISF Nordland

Årsrapport 2016-2017

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2017

Anleggsplan

Valgkomitéens innstilling

Presentasjoner

Anleggsplan

Barents Games

Langtidsbudsjett 2018-2019

Regnskap 2016 og 2017

Retningsmidler for fordeling av midler

Sak 12 - Forslag på kandidater

Spørreundersøkelse IL

Ungdomsutvalget

 

 

For spørsmål, kontakt:
Kristin Setså
Organisasjonssjef
Mobil: 419 00 249
e-post: kristin.setsa@idrettsforbundet.no

  Representasjonsrett: 

  På Idrettskretstinget kan følgende møte med stemmerett: 

  • Styret i idrettskretsen 
  • Styrelederne i særkretsene 
  • Styrelederne i idrettsrådene 
  • Inntil 12 representanter fra bedriftsidretten 
  • Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
   • Lag med mer enn 500 medlemmer - 3 representanter 
   • Lag med mellom 250 og 500 medlemmer - 2 representanter 
   • Lag med færre enn 250 medlemmer - 1 representant 

  Dersom leder i særkrets/idrettsråd er forhindret fra å delta, møter nestleder eller annet styremedlem. 

  Hvis noen er i tvil om hvor mange representanter man er berettiget til, ta kontakt med idrettskretsen. 

  Videre møter uten stemmerett med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

  • Leder i faglige utvlag/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. Dvs. leder av ungdomdsutvalget og anleggsutvalget
  • Kontrollkomiteens medlemmer 
  • Valgkomiteens medlemmer 
  • Revisor 

  ISF-tinget har samme tingsammensetning som idrettskretstinget. Styret i ISF Nordland er personidentisk med styret i idrettskretsen. 

  Representanter fra idrettslag må være valgt på årsmøtet eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

   Kjønnsfordeling

  Representanter til idrettskretstinget må oppfylle NIFs krav til kjønnsfordeling jf. NIFs lov § 2-4.

  (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppenvnes minst to personer fra hvert kjønn.

  (3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

  Dersom det foreligger særlige forhold som gjør at man ikke kan oppfylle bestemmelsen, kan man søke om dispensasjon, jf. NIFs lov § 2-4 (5). 

  Dispensasjonssøknad sendes til nordland@idrettsforbundet.no

   

  Videre gjelder også NIFs lov §§ 2-5 til 2-7 om valgbarhet, for representasjonsretten.

   

   

   

  Reise

  Idrettskretsen dekker reise for idrettsrådene. Det blir reiseutgiftsfordeling for representantene fra særkretser og idrettslag. 

  Flybillett kan bestilles gjennom American Express tlf. 240 55 009. Be dem sende faktura til Nordland idrettskrets merket "idrettskretsting". Ikke benyttede flybilletter vil bli belastet det enkelte organisasjonsledd.

  Innkvartering

  Overnatting skjer på Scandic Bodø Hotel. Hvert organisasjonsledd dekker overnatting med frokost for sine representanter, mens idrettskretsen dekker lunsj og middag lørdag.

  Overnatting i enkeltrom med frokost koster 840,- pr person pr natt
  Overnatting i dobbeltrom med frokost koster 470,- pr person pr natt.