Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettskretsens planer

FE9E5878.jpg

Her finner du Nordland idrettskrets vedtatte planer for inneværende periode.

Planverket til Nordland idrettskrets bygger på Idrettspolitisk Dokument (IPD) 2015 – 2019, vedtatt av Idrettstinget 2015, samt NIFs lov som beskriver idrettskretsens oppgaver.

VIRKSOMHETSPLAN 2016-2019

Virksomhetsplanen beskriver hva idrettskretsen skal bidra med for å nå noen av målene i IPD, og er det sentrale styringsverktøyet for idrettskretsens styre og administrasjon. 

IDRETTSPOLITISK PLATTFORM 2016-2019

Den idrettspolitisk plattformen beskriver hvilken idrettspolitikk idrettskretsen skal formidle. Den omtaler hva idrettskretsen mener er Nordlandsidrettens hovedutfordringer, der vi må spille på lag med hverandre og flere instanser; fylkeskommunen, kommunene, idrettsrådene, særkretser, NIF m.fl. for å nå målene.

HANDLINGSPLAN 2018

Idrettskretsen utarbeider hvert år en årlige handlingsplan som vedtas av styret. Disse handlingsplanene inneholder kvalitative og kvantitative mål, samt tiltak innenfor hvert delmål i disse planene.

Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé er de tre styrende elementene i både virksomhetsplanen og den politiske plattformen. Disse setningene formidler hva den absolutte ønskedrømmen er, hvordan idrettskretsen skal bli oppfattet og hva som er kjernevirksomheten.

De langsiktige planene til idrettskretsen har en varighet på 4 år. Eventuelle justeringer i planverket gjøres på kretstinget som avholdes annet hvert år. Idrettskretsen utarbeider hvert år i april en årsrapport, som viser hva vi har levert året i forveien, innenfor målene i handlingsplanen.

Forklaring til planverket:

Norges Idrettsforbunds Idrettspolitisk dokument (IPD) (2015-2019) finner du her