Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anleggsutvalget

Anleggsløft.PNG

Styret i Nordland Idrettskrets vedtok i styremøte 28. mai 2018, gjenvalg av anleggsutvalget, da de er i oppstartsfasen og det dermed er viktig med kontinuitet i arbeidet.

Som et ledd i å nå idrettskretsens uttalte mål om "flere og bedre idrettsanlegg i Nordland", har opprettelsen av et anleggsutvalg vært en viktig prioritering.

Utvalgets viktigste oppgave er å legge fram ny anleggsplan for Nordland for perioden 2017-2020. Utvalget skal også jobbe for å øke Nordlands andel av spillemidlene, kartlegge behov for kompetansehevende tiltak og jobbe for ansettelse av en regional anleggskonsulent, som vil jobbe for flere og bedre idrettsanlegg i Nordland.

Les hele idrettskretsens idrettspolitiske plattform.

Anleggsutvalget har følgende sammensetning:

Leder: Tom mørkved, Nordland Idrettskrets
Nestleder: Finn Magne Simonsen, Hålogaland Fotballkrets
Medlem: Trond Olsen, Bossmo&Ytteren IL
Medlem: Randi Rasmussen, Gravdal Håndballklubb
Medlem: Ann Tove Halvorsen, Sortland Idrettsråd

Utvalget er satt sammen av personer som kommer fra ulike idretter og ulike deler av fylket.

Fullstendig mandat for anleggsutvalget finner du her.

Anleggsutvalget vil ha funksjonstid i tingperioden 2018-2019.

For spørsmål om anleggsutvalget kontakt organisasjonssjef Kristin Setså.
Mobil 419 00 249 eller e-post kristin.setsaa@idrettsforbundet.no