Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Valg 2017, idrett?

_MG_2696.jpg
Foto: Bodø Fotoklubb

Nordland idrettskrets har gjennomført en spørreundersøkelse om idrett blant fylkets stortingskandidater. Her kan du se hva de svarte.

Spørsmål nr 1:

Hvordan vil du og ditt parti prioritere slik at Nordland kan bli det sprekeste fylket i landet?

Jonny Finstad, Høyre:

Ved å alltid å være positivt innstilt til frivillig arbeide, som idretten jo er en del av. Fokus på folkehelseperspektivet og hvordan dette kan kanaliseres bedre gjennom idrettslagene. Ved å prioritere enda bedre midler og rammebetingelser som løfter frem idretten både politisk og i samfunnet.

Kari Anne Andreassen, Senterpartiet:

Mer fokus på folkehelse i hverdagen, i tillegg til støtte til organisert idrett. Fysisk aktivitet i skolen, fellesområder med aktivitetsmuligheter og turløyper i nærområder. Trenerutdanning også i små klubber, bredere tilbud flere plasser.

Ida Gudding Johnsen, Venstre:

Venstre vil legge til rette for frivillighet, idrett og friluftsliv i Nordland. Den offentlige støtten må i sterkere grad kanaliseres til det lokale engasjementet og sikre mangfoldet av aktiviteter. Vi vil øke andelen anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett.

 

Spørsmål nr 2:

Anlegg er en forutsetning for det meste av idrettslig aktivitet. Hvordan vil du prioritere slik at Nordland får best mulig anleggsdekning?

Jonny Finstad, Høyre:

Ved først og fremst at alle får momskompensasjon og stabile rammebetingelser over tid. Videre at fordelingsnøklene tar bedre hensyn til geografi og ikke for mye på innbyggertall. Videre at den totale rammen kan økes både gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettet og andre ordninger.

 

Kari Anne Andreassen, Senterpartiet:

Fortsette ordning med full mva-kompensasjon, prioritere anlegg også på mindre steder. Et bedre tilbud skaper aktivitet, man må bygge opp anlegg også der aktiviteten ikke er så stor pr i dag. Politisk må anlegg på steder som har tungvint og dyr kommunikasjon (ferjer og båter) prioriteres.

 

Ida Gudding Johnsen, Venstre:

For at det skal bli mer til Nordland, må flere partier være inne på nordlandsbenken og kjempe om midlene.

 

Spørsmål nr 3:

Enerettsmodellen er i dag avgjørende for finansieringen av norsk idrett. Hva vil du gjøre for å sikre norsk idrett sin finansiering?

Jonny Finstad, Høyre:

Sikre at enerettsmodellen fortsatt skal sikre idretten stabile og forutsigbare rammevilkår jfr regjeringens stortingsmelding.

 

Kari Anne Andreassen, Senterpartiet:

Drift av ansvarlig spill gjennom enerettsmodellen må fortsatt bestå.

 

Ida Gudding Johnsen, Venstre:

I dag har staten gjort frivillige lag og foreninger avhengige av tilskudd fra Norsk Tippings spill. Overskuddet fra Norsk Tipping burde heller gå inn i Statsbudsjettet og tilskudd til frivillighet og idrett fordeles innenfor ordinære budsjettrammer.

Arbeiderpartiet, KrF, SV, FrP og Miljøpartiet har ikke svart på vår henvendelse.