Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppstart- og utviklingsstøtte for barn og ungdom

IMG_5756 kopi.jpg

Nytt år og nye muligheter. For alle eksisterende og eventuelt nye idrettsskoler i Nordland idrettskrets, minner vi om at man fortløpende og gjennom hele året kan søke om midler til oppstart og utvikling av idrettsskole for barn eller ungdom.

 

Blant mange og ulike støtteordninger innen idretten er dette av de mer enkle å følge opp. Det krever ikke mye arbeid å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet, og det er heller ikke noe krevende rapporteringsordning.

Idrettsskole for barn
Oppstarts- og utviklingsstøtte gis til idrettskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn fra det året de fyller 6 år til og med det året barnet fyller 12 år.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Idrettsskole for ungdom
Idrettslag kan også søke om støtte til idrettsskole for ungdom (YouAct-grupper). Oppstarts- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for ungdom fra det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Beløp det kan søkes om:

Oppstartsstøtte:
Kroner 11 000 for idrettsskoler med færre enn 50 deltakere 
Kroner 16 000 for idrettsskoler med flere enn 50 deltakere 

Utviklingsstøtte:
Kroner 8 500 

Hiv dere rundt og søk på disse midlene i dag!