Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Nyttårshilsen fra vår leder av Nordland Idrettskrets

reinert2.jpg

Vår styreleder Reinert Aarseth ønsker å takke våre idrettsvenner for innsatsen som er lagt ned i 2017, samt å ønske alle et godt nytt år.

Kjære idrettsvenner 

Nyttårsaften og overgang nytt år er også tiden for å reflektere over fjoråret - 2017. Når man blar om i kalenderen fra det ene året til det andre - så skal man også gjøre tilbakeblikk og noen refleksjoner over året som har gått. 

Som leder av Nordland idrettskrets så har året vært spennende og noe utfordrende.

Spenningen  har i hovedsak vært knyttet til det at vi skulle være vertskap for Barents Summer Games. Et arrangement som jeg i etterkant kan oppsummere som svært vellykket. Ungdommer fra Russland, Finland, Sverige og Norge kom til Bodø første helga i september. Lekene ble gjennomført med rundt 750 deltakere. Lokale idrettsklubber og frvillige gjorde en fantastisk jobb for at dette arrangementet skulle bli en opplevelse for alle. Samtidig fikk vi involvert både Nordland fylkeskommune og Bodø kommune i arrangementet. Jeg benytter anledningen til å takke dere alle for innsatsen. Arrangementet ble mulig gjennom den innsatsen som dere bidro med. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle som gjør en jobb innenfor idretten i Nordland. Er du idrettsleder, trener eller arrangementsansvarlig, den tida og det engasjementet som du legger ned i idretten er uvurderlig. Takk for ditt bidrag i 2017. Jeg håper du fortsatt har hjerte for idretten og stiller deg til disposisjon også i 2018. 

Så til den delen som jeg personlig synes har vært utfordrende. Da er vi på norsk idrett, på det som har kommet som nyhetsoppslag knyttet til restaurant- og barregninger. Jeg synes det blir ugreit, veldig ugreit, at sentralleddet gjennom innsyn, har dokumentert en ukultur med overdrevent forbruk på representasjon. Det har vært en ukultur som jeg forventer idrettsstyret og ny generalsekretær tar tak i. 

Til sammenlkning så arrangerte Nordland idrettskrets, i samarbeid med fylkeskommune og kommune, middager under Barents Summer Games uten alkoholserveringer og det fungerte veldig bra.

Så til de siste avsløringene, bruk av kommunikasjonskonsulenter i størrelse og omfang rundt 10 mill, bruk av First House, inn mot en OL-søknad har vært kjent,  men omfang har vært "tilslørt". Og igjen er det veldig ugreit å bli konfrontert med et slikt "uvettig" forbruk av idrettens midler. At grasrota reagerer på dette har jeg forståelse for, og derfor vil jeg på vegne av norsk idrett beklage. 

Noen idrettskretser har tatt til ordet for ekstraordinært idrettsting allerede våren 2018. Alle idrettskretsledere kalt inn til informasjonsmøte 24. januar og dette blir nok også et møte der alle idrettskretslederne får vurdert situasjonen og muligens si hvorvidt et slikt ekstraordinært idrettsting støttes. Kravet som stiller er at hele idrettsstyret erstattes med nytt styre. Man kan spørre om det er rettferdig og riktig at sittende styre og ledelse skal bli stående ansvarlig for vedtak og ukultur som tilhører tidligere styrer og tidligere ledere. Dette blir et dilemma i diskusjonen, samtidig som vi ser at medias håndtering i enkeltoppslag slett ikke viser det riktige og nyanserte bildet av saken. Men samtidig er det idrettsbevegelsen, den som jeg selv er blitt så fantastisk glad i, som blir skadelidende.

Styret i Nordland idrettskrets har ikke konkludert, men vi ønsker innspill fra dere som idrettsledere. Dere må gjerne sende mail eller ta en telefon til meg og si deres mening i saken.

Nordland idrettskrets har kretsting i løpet av våren 2018, og valgkomiteen er i gang med sitt arbeid med å sette sammen et nytt og slagkraftig styre.

Jeg kunne fortalt mer om hva Nordland idrettskrets har hatt fokus på i 2017. Deltakelse i folkehelsealliansen, regionale ledermøter, kurs og skolering er sentralt med idrettskonferansen som hovedarrangement. Sittende styre jobber godt som team, samtidig har vi to underkomitéer: anleggskomitéen og ungdomskomitéen, som begger jobber godt og selvstendig.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke sittende styre og administrasjon for et godt samarbeid i året som er gått. Til slutt - Godt nytt år - og godt sportsår 2018.

Reinert Aarseth
Styreleder
Nordland idrettskrets