Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

1,1 millioner til NIKs anleggsfond

6696935183_138d35b2e9_b.jpg

Nordland Idrettskrets har mottatt 1,1 million kroner i støtte fra SNN-fondet til å etablere et anleggsfond. Fondet skal gjøre det enklere for idrettslag i Nordland å realisere sine anleggsdrømmer.

Idrettslag i Nordland som planlegger å bygge idrettsanlegg har nå mulighet til å søke om midler fra NIKs anleggsfond. SNN-fondet har innvilget 1,1 millioner kroner over to år. Det avsettes 550 000 kroner for 2018 og 550 000 kroner for 2019. Midlene kan tildeles idrettslag som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg. 
- Vi er veldig glade for at SNN-fondet har innvilget penger til idrettsanlegg i Nordland. Planlegging og bygging av idrettsanlegg er langt mer krevende i dagens samfunn enn det har vært tidligere for idrettslag drevet av frivillighet. Nå kan idrettslag som ønsker å bygge, få hjelp i planleggingsfasen og dermed realisere anleggsdrømmen sin,  sier organisasjonssjef Kristin Setså i Nordland idrettskrets.

Hovedmålet med anleggsfondet er å sette idrettslag i bedre stand til å planlegge og iverksette utbygging av idrettsanlegg. For å søke støtte hos anleggsfondet er det en del kriterier som må være oppfylte:

  • Idrettslag i Nordland som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg
  • Anlegg det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs. vedtatt på årsmøtet 
  • Midler kan tildeles til anlegg som er i "plan- og prosjekteringsfasen" og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen 
  • Første fase i "Prosjektmodell Gode Idrettsanlegg", "idéfasen" må være godt igangsatt. Dvs. gjennomføring av prosjektmodellens faser; organisering, utgangspunkt og programmering 
  • Idrettsanlegg må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund 
  • Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert
  • Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser muligheter for flerbruk vil bli prioritert
  • Maksimalt støttebeløp er 150 000 kroner, men i særlige tilfeller kan øvre grense fravikes

Les mer om kriterier og søknadsprosedyrer her.