Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samordnet rapportering

klubbadmin-logo.jpg

I løpet av april skal alle idrettslag rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv.

 

Alle idrettslag, uavhengig av hvilket elektronisk medlemsregister man bruker, må i løpet av april logge inn i på www.klubbadmin.no for samordnet rapportering (samme brukernavn og passord som i MinIdrett).

Samordnet søknad og rapportering til NIF åpner først lørdag 1. april 2017. Forsøker man å klikke på lenken før denne datoen vil man få beskjed om at ingen periode finnes.

Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Hva er medlemstallet som skal rapporteres?

Når det gjelder medlemstallet så er dette de som er medlem pr 31.12.16 og har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2017 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke.

Hva er aktive medlemmer?

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Noen nyheter om årets årets utgave av samordnet søknad og rapportering til NIF:

  • Medlemsansvarlig vil i år kunne fylle ut og sende inn Samordnet søknad og rapportering
  • Søknad om mva kompensasjon er nå en integrert del av Samordnet søknad og rapportering
  • Oppdatering av Styre og ledelse er nå en integrert del av Samordnet søknad og rapportering
  • For de som også har signeringsrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering
  • Klubben vil både få en oppsummeringsside med det som levers inn til NIF samt en kvittering som kan lastes ned fra siden.