Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idretten – et trygt sted å være for våre barn - temakveldene er avlyst.

Smisokvelds.PNG

Idretten er en viktig samfunnsaktør og vil være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet for alle. Idretten vil også være en del av en bred samfunnsallianse som motarbeider mobbing og som praktiserer nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne. (Idrettspolitisk dokument 2015-2019).

 

Temakveldene er avlyst grunnet liten påmelding. Vi vil vurdere om temakveldene blir satt opp seinere i 2017

Vi ønsker at barn, ungdom og voksne skal oppleve at idretten er et trygt sted å være og ser nytten av at idrettslagene lager retningslinjer for hvordan de skal bidra til det, og hvordan de på best mulig måte kan håndtere utfordringer og situasjoner som oppstår. 

Norsk idrett har utarbeidet retningslinjer for flere områder, blant annet når det gjelder informasjon og retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Idretten har også innført ordningen med politiattest, men dette er dessverre ikke nok til å forhindre at overgrep også skjer i idretten. Vi ønsker å være med på å forebygge at overgrep skjer, samt å styrke og gjøre idrettslaget i stand til å takle problemstillinger og situasjoner som oppstår på en best mulig måte. I den forbindelse samarbeider Møre og Romsdal idrettskrets, NFF Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre fotballkrets med SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep, Møre og Romsdal), KORUS (Kompetansesenter Rus Midt- Norge) og lokale idrettsråd om temakvelder med fokus på dette.

Vi arrangerer to temakvelder i henholdsvis Kristiansund (25. april) og Volda (26. april).

Målgruppa: er foreldre, trenere, ledere, tillitsvalgte og andre interesserte.

Temakvelden er gratis.

Kristiansund tirsdag 25. april

Tid: kl. 18:00-21:00

Sted: Braatthall

Program sees her.

Påmelding

Volda torsdag 27.april (NB! ny dato)

Tid: kl. 18:00-21:00

Sted: Høgskulen i Volda

Program sees her.

Påmelding