Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Fordeling av lokale aktivitetsmidler

kud.PNG

Ved årets tildeling av lokale aktivitetsmidler, er det avsatt 337 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

Stortinget har ved flere anledninger understreket behovet for å bedre rammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Denne potten blir fordelt til kommunene basert på folketall i aldersgruppen 6 - 19 år. Videre fordeler idrettsrådene dette til sine idrettslag basert på de tall rapportert inn i samordna rapportering.

NIF ber idrettsrådene om å vente med fordelingen av midlene til etter at samordnet søknad og rapportering (tidligere idrettsregistreringen) for 2016 er avsluttet og kvalitetssikret. Da forsikrer vi oss at fordelingen blir gjort etter mest mulig riktig tallgrunnlag. Det betyr at idrettsråd ikke må foreta fordelingen av midler før 15 august.

Fordelingen kommunevis i Møre og Romsdal:

Kommune/fylke

Totalt LAM i kroner

Tot. antall 6-19 år

Hvorav 6-12 år

Hvorav 13-19 år

LAM hovedford.

Renter etc.

15 Møre og Romsdal

17 645 154

46 900

22 913

23 987

17 634 845

10 309

1502 Molde

1 686 260

4 482

2 199

2 283

1 685 274

985

1504 Ålesund

3 048 210

8 102

4 008

4 094

3 046 429

1 781

1505 Kristiansund

1 548 560

4 116

1 998

2 118

1 547 655

905

1511 Vanylven

198 649

528

210

318

198 533

116

1514 Sande

159 521

424

187

237

159 428

93

1515 Herøy

617 016

1 640

803

837

616 656

361

1516 Ulstein

630 560

1 676

816

860

630 192

368

1517 Hareid

343 874

914

460

454

343 673

201

1519 Volda

629 432

1 673

823

850

629 064

368

1520 Ørsta

725 370

1 928

963

965

724 946

424

1523 Ørskog

155 383

413

204

209

155 292

91

1524 Norddal

116 255

309

144

165

116 187

68

1525 Stranda

291 201

774

348

426

291 031

170

1526 Stordal

79 008

210

94

116

78 962

46

1528 Sykkylven

547 037

1 454

694

760

546 718

320

1529 Skodje

325 438

865

469

396

325 248

190

1531 Sula

645 609

1 716

916

800

645 232

377

1532 Giske

621 155

1 651

841

810

620 792

363

1534 Haram

618 897

1 645

804

841

618 536

362

1535 Vestnes

422 882

1 124

550

574

422 635

247

1539 Rauma

460 505

1 224

608

616

460 236

269

1543 Nesset

176 828

470

205

265

176 724

103

1545 Midsund

153 878

409

194

215

153 788

90

1546 Sandøy

84 652

225

113

112

84 602

49

1547 Aukra

260 727

693

369

324

260 575

152

1548 Fræna

664 797

1 767

868

899

664 409

388

1551 Eide

256 212

681

352

329

256 062

150

1554 Averøy

389 774

1 036

509

527

389 546

228

1557 Gjemnes

178 333

474

227

247

178 228

104

1560 Tingvoll

193 382

514

248

266

193 269

113

1563 Sunndal

456 366

1 213

522

691

456 099

267

1566 Surnadal

380 744

1 012

457

555

380 522

222

1567 Rindal

129 799

345

153

192

129 723

76

1571 Halsa

95 186

253

124

129

95 130

56

1573 Smøla

125 284

333

157

176

125 211

73

1576 Aure

228 371

607

276

331

228 238

133

Kontrollsum

17 645 154

46 900

22 913

23 987

17 634 845

10 309