Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettens datasystemer

Idrettens løsninger_grafisk fremstilling.jpg

Norges idrettsforbund har utarbeidet tre datasystemer som skal være med å lette hverdagen for idrettslaget. Men hvordan henger disse sammen, og hvordan påvirker det idrettsrådet?

 

MinIdrett, SportsAdmin og KlubbAdmin er alle knyttet opp mot samme database, noe som vil si at de "snakker" sammen. I praksis vil dette bety at når du er inne i din personlige profil (MinIdrett) og gjør en endring så vil MinIdrett laste dette opp i databasen slik at de to andre systemene også får beskjed om dette.

Admin, admin, admin... Det er fullt forståelig at de forskjellige navnene og systemene går i kluss. En plass kan du gjøre noe men for å få til det må du først fikse det en annen plass. Her vil vi skrive litt om de forskjellige systemene:

MinIdrett:

MinIdrett er DIN personlige side inn mot idrettens medlemsregister og mot idrettssystemene. Man trenger ikke å være medlem i et idrettslag for å ha MinIdrett profil. 

I MinIdrett kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt, forelder eller administrativt ansatt få oversikt go endre egne opplysninger, melde deg (eller den du er foresatt for) på konferanser, kurs eller andre arrangement. Du kan betale lisens, påmeldinger og betalingskrav fra ditt idrettslag.

I tillegg kan du se alt som er knyttet opp mot ditt navn fra før av gjennom "min idretts-cv". 

Kort oppsummert MinIdrett: Din personlige profil der du styrer det som handler om DEG. 

Alt om minidrett og teknisk support: https://itinfo.nif.no/Min_idrett

SportsAdmin:

SportsAdmin er et administrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Dette systemet er laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett. Dette betyr at dersom du skal inn å gjøre noe i SportsAdmin så har du klubb, idrettsråd, krets eller særforbund hatten på! 

Inn her kommer du bare dersom du har fått tildelt en rolle som tilsier at du skal ha tilgang. Denne rollen må gis av noen som allerede har en rolle i SportsAdmin (f.eks. leder).

Systemet hjelper deg med de vanligste og sentrale arbeidsoppgaver knyttet til:

  • Registrering og oppdaterining av person- og organisasjonsopplysnynger. Eksempel: hvem som sitter i styret, besøksadresse, e-post adresser, nettside osv.
  • Roller. Det er her du gir personer ulike roller i organisasjonsleddet. Eksempel: skal klubben ha en medlemansvarlig så gis denne rollen her.
  • Arrangementsplanlegging og deltakerhåndtering
  • Terminlister og påmeldingsløsninger
  • Effektiv kommunikasjon og distribusjon av informasjon.

Kort oppsummert SportsAdmin: Administrativt system der du styrer det som handler om klubben/idrettsrådet/kretsen/forbundet.

Alt om SportsAdmin og teknisk support: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin

KlubbAdmin:

KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon av idrettslag og bedriftsidrettslag. 

KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer, gjennom blant annet å gi muligheter for å sortere medlemmene på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, alder osv. I tillegg kan man definere egne utvalg for sortering. 

KlubbAdmin gir deg enkel kommunikasjon med medlemsmassen via e-post, SMS eller til og med brev (da medlemmene blir registrert med adresse).

Man kan bruke KlubbAdmin til fakturering og på denne måten alltid ha oversikt over hvem som har betalt hva.

Medlemmet kan enkelt melde seg inn i laget gjennom å bruke MinIdrett, da vil de som har fått rettigheter av klubben kunne behandle denne medlemssøkanden inne i KlubbAdmin.

Kort oppsummert KlubbAdmin: er et system utviklet for IDRETTSLAGET for å håndtere medlemmene. Når du er inne i systemet har du på deg idrettslagshatten.

Hjelpevideoer: Medlemshåndtering og fakturering. På youtube finner man videoer om alt man lurer på i KlubbAdmin.

Alt om KlubbAdmin og teknisk support: https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin

Ofte stilte spørsmål:

  • Dere sier at man har på idrettslagshatten. hvordan finner jeg ut av brukernavn og passord for mitt idrettslag?

I alle disse systemene så logger du inn på med DIN profil. Det brukernavnet og passordet du oppretter i MinIdrett er det du skal bruke i de andre systemene. Dette er fordi det blir gitt tillatelser og roller til spesifikke navn. Du vil altså ikke ha en profil for klubben men Ola Nordmann vil ha tilgang fordi han er registrert som leder i klubben, mens Kari Nordmann har andre tilganger i klubben fordi hun er registrert som medlemsansvarlig. 

  • Klubben har fått ny leder - hvordan skal vi få lagt inn dette i SportsAdmin?

Da må den gamle lederen gå inn i SportsAdmin og gi lederollen til den nye lederen (som har opprettet MinIdrett profil). 

  • Hvordan kan vi ta i bruk KlubbAdmin?

KlubbAdmin ligger tilgjengelig for alle idrettslag i Norge, og er klar til bruk. For å bruke løsningen må man ha fått rollen som medlemsansvarlig (denne kan klubben gi til så mange den vil). For å få rollen som medlemsansvarlig leder i klubben gi deg denne rollen i SportsAdmin. Hvordan forklares her.

  • Jeg er ferdig som leder for lenge siden - hvorfor får jeg fortsatt all mailen fra idrettskretsen?

Dette skjer fordi klubben ikke har oppdatert informasjonen sin i SportsAdmin. Vi sender til de som har lederrollen i klubben - dette må oppdateres etter årsmøtet.

 

Spørsmål? ta kontakt med Vegard Rangsæter på vegard.rangsaeter@idrettsforbundet.no eller +47 414 61 102.