Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

100 årets utøver

Bronselaget_1936.jpg
Bronselaget fra OL i Berlin 1936 der Magnar Isaksen fra Kristiansund var med.

I 2019 er det 100 år siden forløperen til Møre og Romsdal idrettskrets, Møre Distriktslag for Idrett, ble dannet. Selv om organiseringen for det regionale organisasjonsleddet har variert så er det én ting som hele tiden har vært i fokus: idretten.I anledning hundreårsjubileet ønsker vi å kåre hvem som har vært hundreårets kvinnelige- og mannlige utøver de siste 100 årene

I anledning idrettskretsens hundreårsjubileum ønsker vi å involvere idrettsrådene og folket til å være med å bestemme 100årets idrettsutøvere i Møre og Romsdal. Vi skal altså kåre den beste mannlige- og kvinnelige idrettsutøveren fra 1919 og frem til i dag.

Slik gjør vi det:

1. Alle idrettsrådene i Møre og Romsdal får anledning til å nominere én av hvert kjønn fra sin kommune. MRIK oppfordrer idrettsrådene til å skape lokalt engasjement gjennom å involvere idrettslagene deres, gjerne i form av en egen lokal nominasjon sammen med lokalavisen. 

Frist for idrettsrådene til å nominere: 30.april 2019.

2. Møre og Romsdal idrettskrets tar imot alle nomineringer og deler så disse opp i hvilket fogderi de hører til: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre.

Deretter blir alle de nominerte videresendt til tre lokalaviser som tar for seg kåringen av sitt fogderis hundreårige utøver (mann og kvinne) gjennom de siste 100 år.

Idrettskretsen legger ingen føring for hvordan den enkelte avisen kårer dette men oppfordrer til å involvere folkets mening.

 • Nordmøre: Tidens Krav
 • Romsdal: Romsdals budstikke
 • Sunnmøre: Sunnmørsposten

Avisene oppfordres om å lage artikler om de nominerte og kåringen vil pågå i tiden 20. mai – 20. juni.

3. Idrettskretsen oppnevner en fagjury som sammen med NRK Møre og Romsdal skal kåre 100 årets beste mannlige- og kvinnelige idrettsutøver i Møre og Romsdal ut i fra hvem folket i de tre fogderiene har bestemt/stemt frem som sine kandidater. Fagjuryen publiseres på idrettskretsens hjemmeside.

4. Vinnerne publiseres på jubileumsgallaen til Møre og Romsdal idrettskrets i Molde, november 2019.

Kriterier, idrettsrådenes nominering:

 • Det skal nomineres like mange av hvert kjønn. Én kvinne og én mann.
 • Idrettsutøveren må i løpet av sin aktive karriere ha representert minimum et idrettslag fra kommunen dere representerer.
  • Hvis f.eks. en utøver har representert idrettslag i flere kommuner i fylket kan begge idrettsrådene nominere samme utøver.
 • Ved nominering skal det i det elektroniske skjemaet der hvor idrettskretsen tar imot nomineringer være utfylt de viktigste resultatene, men også idrettsrådets begrunnelse til at den aktuelle utøveren er nominert.

 

Etter nomineringsfristen vil alle de nominerte bli navngitt i listene under.

  Nomminasjonene fra idrettsrådene er enda ikke kommet inn. Stay tuned!

  Nomminasjonene fra idrettsrådene er enda ikke kommet inn. Stay tuned!

  Nomminasjonene fra idrettsrådene er enda ikke kommet inn. Stay tuned!