Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Hva er et støttemedlem?

sks_trener-og-barn.jpg

Det kommer stadig inn spørsmål fra idrettslag og medlemmer i idrettslag som lurer på definisjoner av ulike medlemskap. Hvilke rettigheter har man?

Medlem

Enten er man medlem eller så er man ikke medlem av et idrettslag. Medlemskontingenten blir fastsatt på årsmøte. Har man betalt medlemskontingenten sin, så er man medlem av idrettslaget. Et medlem innehar alle plikter og rettigheter - man kan ikke være 'litt medlem' eller 'støttemedlem' uten at det utløser alle disse pliktene og rettighetene. 

Har støttemedlem stemmerett?

Dette spørsmålet dukker opp i ulike sammenhenger. Svaret er at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøte. Men de må ha vært medlem minst 1 måned (kupp-bestemmelsen).

Det er mulig at noen idrettslag kunne forenklet kontingent ordningene sine. Er støttemedlem et godt begrep for et medlem? Dersom det er ønske om forskjellige kontingent satser kan vi skimte med forslag som:

Medlem (senior)

Medlem (junior)

Æresmedlemskap 
Det er anledning til å vedta at æresmedlemmer er unntatt fra plikten til å betale kontingent.

Rabattordninger - Familierabatt
Angis ved at et eller flere aktive medlemmer knyttes til samme fakturakontakt. 

En familie er delt opp i personlige medlemskap. Alle medlemskap skal være personlige og navngitte. Kontingenten må være på minst kr 100,- per medlem per år. Dette ble vedtatt på Idrettstinget i 2015. 

(Eks. familie på 6 personer = minimum 600,-)

Foreldre

Foreldre er ikke medlemmer av idrettslaget selv om de har betalt kontingent for sine barn. Dette angår stemmerett på årsmøtet, men betyr også at de ikke er valgbare. Foreldre kan heller ikke stemme med fullmakt.

Treningsavgift

Det tillegger årsmøtet å vedta treningsavgift, men for fleridrettslag med gruppestyrer kan det være praktisk å i stedet gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgiften for gruppens aktivitet.

Har dere spørsmål ta gjerne kontakt med oss på buskerud@idrettsforbundet.no