Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Flere idrettslag i Buskerud har mottatt midler fra NIFs flyktningefond 2017

flyktnigfond nif.jpg

Norges idrettsforbund skal fordele 3.4 mill kroner til 146 idrettslag. Her presenterer vi listen over mottaker som får penger 30. juni.

- Vi har fordelt pengene til totalt 146 idrettslag som representerer 41 ulike idrettsgrener. Disse idrettslagene vil ha aktivitet for enslige mindreårige, voksne og familier tilknyttet flyktningmottak, samt nylig bosatte i kommunene, sier Sverre Aarsand, hovedansvarlig for NIFs flyktningfond.

I Buskerud har Drammen Cricket Klubb, Hemsedal Golfklubb, Hemsedal IL, Hemsedal Martial Arts Klubb, IF Sturla, Marienlyst Cricketklubb og Marienlyst Karate Klubb mottatt støtte.

Disse gjør en viktig jobb i forhold til integrering av flyktninger i Buskerud.

Se oversikt over idrettslag som har mottatt midler fra NIF flyktningfond.

Godt samarbeid
Aarsand sier søknadsprosessen har vært grundig og god. 
- Idrettsråd, idrettskretser og særforbund har behandlet idrettslagenes søknader. Flere særforbund har også satt opp prioritert rekkefølge for hvilke klubber som bør motta tildeling fra fondet. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med særforbundene som har bidratt med gode vurderinger og mye kompetanse. Spesielt Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund har lang erfaring og betydelig kompetanse med aktiviteter for beboere på mottak, sier Aarsand.

Idrettslag som i disse dager får pengene har mottatt alt fra 5000 til 25.000 kroner. 
- Pengene går til innkjøp av utstyr, transport, halleie, trenings- og medlemsavgifter og ulike honorarer til de som driver aktivitet på mottakene, sier Aarsand. 
- De aktivitetene idrettslagene bidrar med lokalt er viktige. Idrettslag har siden høsten 2015 bidratt på en unik måte for flyktninger og for nybosatte i kommunene med et enormt engasjement. Selv om flere mottak allerede er nedlagt, vil NIFs flyktningfond opprettholde et betydelig aktivitetstilbud på eksisterende mottak og for nybosatte i kommunene. I dialogen med idrettslagene erfarer NIF at mange flyktninger og nylig bosatte har betydelige ressurser og kompetanse innen idrett fra hjemlandet. Denne kompetansen må norsk idrett også ivareta på best mulig måte, fordi disse personene kan bli helt sentrale ressurspersoner i idrettslagene samt viktige for det videre inkluderingsarbeidet, sier Aarsand.

Ny søknadsrunde
- Norges idrettsforbund vil utlyse ytterligere midler i månedsskiftet august/september – som vil gi idrettslag som ikke fikk midler denne gangen en ny sjanse på å søke etter penger, sier Aarsand avslutningsvis.

Fondets tredelte mål
For NIFs flyktningfond er målet tredelt. For det første skal idrettslag bidra til å opprettholde et aktivitetstilbud for beboere på mottak og nybosatte i kommunen. For det andre skal idrettens organisasjonsledd fortsette samhandlingen med relevante aktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå for å forsterke arbeidet. For det tredje er målet at nybosatte blir en naturlig del av den ordinære aktiviteten i idrettslaget.

Partnere
Idrettsforbundet har intensjonsavtale med UDI (Utlendingsdirektoratet) og IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), og formålet er å tilby supplerende aktiviteter for beboere på mottak (UDI med aktiviteter for barn og IMDi - for familier og voksne over 18 år) for å bidra til en meningsfull hverdag, motvirke passivitet og stimulere til økt lokal samhandling. IMDi og Gjensidigestiftelsen bidrar også med midler for at nybosatte i kommunene kan få aktivitetstilbud fra idrettslagene. NIFs flyktningfond har blitt tildelt over 6 millioner kroner (2 mill kr. fra UDI, 2.25 mill.kr fra IMDi og 2 mill. kr. fra Gjensidigestiftelsen).

Fakta om NIFs flyktningfond

  • Idrettsstyret vedtar å starte NIFs flyktningfond september 2015.
  • I 2015 mottok 92 idrettslag 1,2 mill kroner.
  • Hvert idrettslag får tildelt inntil kr.25.000,-
  • I 2016 utbetalte NIFs flyktningfond  5, 126 mill kroner til 429 idrettslag.
  • Totalt 8.500 flyktninger er nådd i 2015-2016.
  • Penger er gitt av Gjensidigestiftelsen, Kavlifondet, IMDi, UDI, Kulturdepartementet, IOC og Idrettsstyret
  • Fondet har forvaltet mer enn 12.5 millioner kroner i perioden 2015-2017.