Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettslag

Ved inngangen til 2014 bestod Akershus idrettskrets av 666 idrettslag. Disse er selvstendige juridiske enheter med i overkant av 232.000 medlemskap. Formålet til idrettslagene er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Aktiviteten skal preges av idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Under finnes nyttig informasjon for idrettslag, enten dere er et nyoppstartet eller er et allerede etablert idrettslag.

  Alle medlemmer og organisasjonsledd må følge regelverket i NIFs lov. Trykk her for å finne lovnormer, forskrifter og retningslinjer gjeldende for idrettslag.

  Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

  For mer informasjon klikk her

  I klubbguiden finner dere nyttig informasjon om: Stiftelse og opptak av idrettslag, klubbhåndboka, idrettsregistreringen, klubbøkonomi, momskompensasjon, anlegg, forsikringer, idrettsavtaler og støtteordninger.

  Trykk her for å komme til klubbguiden.

  I klubbhåndboka vil dere finne svar på de viktigste spørsmål om klubben. Her vil dere finne eksempel på veileder som kan benyttes for å lage en egen klubbhåndbok for klubben. I tillegg finner dere eksempler på maler og ulike kontrakter som kan være aktuelt for deres klubb.

  Klubbhåndboka finner dere her

  5 om dagen-Idrett (tidligere MER-kampanjen) er et gjennomprøvd verktøy for idrettslag som ønsker å tilby spiseklar frukt og grønnsaker på idrettsarenaen. Forbruket av frukt og grønnsaker øker når de tilbys oppdelt. All erfaring viser at oppdeling gjør det lettere å selge. Det ser godt ut og kundene føler at de får mye for pengene, samtidig som at det er spiseklart.

  Les om 5 om dagen-Idrett her

  For bestilling av gratis startpakke trykk her

  Nedenfor finner du nyttige linker for idrettslaget:

  Idrettens IT-løsninger:
  KlubbAdmin
  SportsAdmin
  MinIdrett

  Antidoping arbeid:
  Rent idrett - Ærlig talt
  Ren utøver
  Rent idrettslag

  Temasider NIF:
  Idrettsmerket