Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye regler om personvern

_L6Y9220.jpg

Norges idrettsforbund har i dialog med Datatilsynet, gjennomført en prosess for å etablere en ny norm for informasjonssikkerhet i idretten.

 

Denne normen vil erstatte gjeldende Retningslinjer for idrettens databehandling (Bransjeregler for idrett – fra 2004) og vil være i samsvar med prinsippene i en ny EU-forordning (GDPR – General Data Protection Regulation) som skal tre i kraft mai 2018.

Normen i sin helhet kan oppleves som omfattende for mindre organisasjonsledd, og det er derfor utarbeidet Grunnregler for informasjonssikkerhet i idretten, som er en kortversjon med de mest sentrale punktene, samtidig som denne er mer praktisk rettet enn normen. 

Essensen i det arbeidet som gjøres sentralt, er at NIF tar ansvaret for personvern, samtykke og informasjonssikring på alle idrettens egne applikasjoner (Min idrett, KlubbAdmin, SportsAdmin, Idrettskontor m.v.) samt håndterer databehandleravtaler med eksterne leverandører som leser/skriver til de sentrale databasene. Det tilsier at idrettslag som anvender idrettens egen systemportefølje blir ivaretatt. Det disse idrettslagene må konsertere seg om er evt. andre systemløsninger de har i tillegg hvor det lagres personopplysninger og evt. manuelle arkiver/oppbevaringer.

NIF tar sikte på at den nye normen for informasjonssikkerhet er klar tidlig i 1. kvartal. Den nye normen for informasjonssikkerhet vil omfatte alle organisasjonsledd under idrettsforbundet.