Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kan styreleder inngå avtaler på egen hånd?

Lover.png

Idrettskretsen ble nettopp kontaktet av et idrettslag som mente at styreleder hadde gått ut over sine fullmakter.

 

Styreleder hadde signert en arbeidsavtale med en nyansatt, uten at avtalen på forhånd var forelagt styret. Styret er uenig i flere av punktene i avtalen, og lurer nå for det første på om avtalen er gyldig. For det andre lurer de på om styreleder kan holdes personlig økonimisk ansvarlig for enkelte av godene som den nyansatte er innvilget. Det første idrettskretsen gjorde var å sjekke Brønnøysundsregisteret, og vi fant her at styrets leder og styrets nestleder har signaturrett hver for seg alene. Styrets leder har i tillegg prokura. Prokura er den fullmakt som en eller flere personer har fra idrettslaget til å inngå avtaler i idrettslagets navn. Når styreleder har fått prokura kan denne foreta beslutninger i organisasjonen uten forutgående styrebehandling. I dette tilfellet hadde altså idrettslaget gitt lederen fullmakt til å inngå slike avtaler.                             

Råd fra Akershus idrettskrets  
Et tips til idrettslag er å IKKE gi noen av styrets medlemmer eller daglig leder prokura, eller signaturrett alene. Her bør hovedregelen være at to stk. signerer i fellesskap. Da må de også ha sin fullmakt fra styret. Prokura er en type fullmakt som fratar styret mye av kontrollen og vi ser ofte at det dessverre misbrukes.