Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Invitasjon til ekstraordinære kretsting

Banner Innkalling_Kresting_AIK.jpg

Akershus idrettskrets innkaller herved til ekstraordinært kretsting 19. oktober 2019.

 

Innkalling

Til idrettslag, idrettsråd, særkretser og særforbund med representasjonsrett

Innkalling til ekstraordinært idrettskretsting og ekstraordinært ting for Idrettens studieforbund i Akershus.

 

Tid:     Lørdag 19.oktober 2019 kl 10.00-11.30. (Lunsj kl 11.30-12.30)

Sted:   Meet-salen, Meet Ullevål, på Ullevål stadion.

 

 1. Styret i Akershus idrettskrets (AIK) kaller med dette inn til ekstraordinært idrettskretsting og ekstraordinært ting for Idrettens studieforbund i Akershus.
 2. Tinget skal behandle forslag om sammenslutning med Østfold idrettskrets og Buskerud idrettskrets og Idrettens studieforbund Østfold og Idrettens studieforbund Buskerud, med virkning fra 01.01.2020. For å muliggjøre sammenslutningen må også AIKs lov endres når det gjelder representasjon. I tillegg skal også beretning og regnskap for 2018 behandles.
 3. Egen sakliste følger med innkallingen og ligger også på vår nettside.
 4. Alle sakspapirer og informasjon ligger på nettsiden.
 5. Oversikt representasjon
 6. Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av representanter, jfr. NIFs lov 2-4
 7. Sakliste for tinget
  a) Godkjenne de fremmøtte representantene.
  b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
  c) Velge dirigent (er), referent (er), samt to representanter til å underskrive protokollen. Velge tellekorps.
  d) Behandle beretning og regnskap for 2018
  e) Behandle forslag om sammenslutning med ØIK og BIK med virkning fra 01.01.2020, slik at virksomheten i ØIK og BIK slås sammen med AIK (og blir Viken idrettskrets). (Org.nr. 970 477 268).
  f) Behandle forslag om sammenslutning med Idrettens studieforbund (ISF) Østfold og ISF Buskerud med virkning fra 01.01.2020, slik at ISF Østfold og ISF Buskerud slås sammen med ISF Akershus (og blir ISF Viken).
  g) Behandle forslag om endring av AIKs lov § 13 «Representasjon på idrettskretstinget». Styret i ØIK og BIK gis representasjonsrett. 
 8. Saksdokumenter og påmelding.
 9. NB! Det vil ikke bli utsendt sakspapirer via ordinær postgang.

Innkalling i pdf

 

Bakgrunninformasjon om ekstraordinært kretsting og konstituerende kretsting

Idrettsstyret vedtok 15.mars 2017 at norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser. Da det ble vedtatt at fylkeskommunene i Akershus, Østfold og Buskerud skulle slås sammen til Viken fylkeskommune, innebærer det at også idrettskretsene i de tre fylkene må gjøre det samme. De tre idrettskretsene avholdt alle kretsting i 2018, og der ble det vedtatt å gi påtroppende styrer mandat til å håndtere regionaliseringsprosessen.

For å slå sammen Akershus IK, Østfold IK og Buskerud IK til Viken IK, kreves det 4 ekstraordinære ting.

Lørdag 19. oktober 2019 avholdes det derfor:

1. Tre separate/parallelle ting, ett for hver idrettskrets (AIK, ØIK og BIK).

Her behandles alt som har med fortiden å gjøre for de 3 opprinnelige idrettskretsene, altså beretning og regnskap. I tillegg må hver idrettskrets formelt vedta sammenslutning med de andre idrettskretsene.

2. Ett Konstituerende ting, for Viken idrettskrets.

Det viktigste som skjer på dette tinget er å vedta en lov for den nye idrettskretsen, behandle budsjett samt å foreta valg av styre og kontrollkomité.

Det skal i tillegg avholdes ting i Idrettens studieforbund, i forbindelse med hvert av de 4 kretstingene.