Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan rekruttere innvandrerjenter?

idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

Norsk idrett lykkes på mange områder. Innvandrerjenter er den gruppen som ikke deltar i samme utstrekning som andre. På hvilken måte kan vi rekruttere dem?

 

Det er ikke enkelt å forstå norsk idrett som innvandrere.  (https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/fikk-et-brutalt-mote-frivillighetskulturen-i-norsk-idrett/) Idrettsforbundet har tidligere fortalt om et relativt brutalt møte med frivillighetskulturen som Ubah A. Aden fikk.

Hennes lærdom til norske idrettslag var:

- Poenget mitt er at det er viktig at vi forteller innvandrere hvordan den norske kulturen fungerer. Det blir et ekstra hinder at informasjonen om fellesoppgaver, frivillighet og dugnad ofte er laget med utgangspunkt i et publikum som allerede kjenner til denne kulturen, forteller Aden, som kun kjente til idretten fra Somalia da hun kom til Norge.

Det er kjent at det finnes kulturelle barrierer for å inkludere innvandrere i idrettslagene. Disse er ekstra store når en ønsker å inkludere innvandrerjenter.

Norsk idrett har en ordning finansiert av Kulturdepartementet, via Idrettsforbundet, som heter «Inkludering i idrettslag». Den har mål om å inkludere barn og ungdom i alderen 6 - 19 år, herunder spesielt fokus på innvandrerjenter. Målene skal nås gjennom å minske

1.       økonomiske barrierer for deltakelse
2.       kulturelle barrierer for deltakelse

Hvorfor skal vi ha inkluderingstiltak i vår klubb? 
Gjenspeiler medlemmene i klubben befolkningssammensetningen i området dere holder til i? Har alle barn og unge i deres lokalområde et godt tilbud på fritiden?

Når dere de barna og ungdommene som ønsker å være med? 

Kan dere gjøre mer for at lokalmiljøet deres skal bli et enda bedre sted å bo? 

Inkluderingstiltakene gir en fin mulighet til å gjøre en ekstra innsats for alle barn og unge i lokalmiljøet, hvor man får dekket kostnadene ved å arrangere aktivitetene. Idrettslagene er en unik arena for å være i fysisk aktivitet, skape samhold, få venner, lære språk, engasjere seg, og ikke minst; ha det gøy. 

Hvordan skal vi jobbe for å oppnå dette?
Det er ikke enkelt å finne tid til å finne opp prosjekter som skal rekruttere jenter, og attpåtil innvandrerjenter. Ved forrige samling for ordningen Inkludering i idrettslag var alle som jobber med disse utfordringene samlet, og ble enige om noen anbefalinger.

Hvilke utfordringer finnes for å få med minoritetsjenter?

  Økonomiske barrierer

  Kulturelle barrierer

  Plass og tid i anlegg

  Språk og kommunikasjon

 

Hva kan et idrettslag gjøre for å få med flere innvandrerjenter?

Planer og organisering i idrettslaget:

  Utvikle planer med hensikt å få rekruttert flere minoritetsjenter

  Ha fokus på å ha så lave kostnader som mulig. Bruk verktøyet «Alle med»

  Benytte seg av «Bli med» i kommunikasjon/nettsider

 

Ledelse:

  Ha fokus på områdets utfordringer og finne løsninger som er akseptert av alle

  Utvikle verdigrunnlaget og kommunisere dette godt nok til alle i idrettslaget, men også til nærmiljøet.

  Akseptere kulturelt betinget bekledning.

 

Trenere

  Ta opp inkluderingstema på trenersamlinger

  Rekruttere kvinner/jenter med minoritetsbakgrunn som trenere (og ledere/dommere)

Internasjonale anbefalinger
WomenWin er en internasjonal organisasjon som har som formål å fremsnakke kvinners rettigheter i samfunnet. En barriere for like rettigheter og muligheter er deltakelse i idrett.

I et internasjonalt samarbeid har organisasjonen kommet med en rekke forslag til metoder og arbeidsmåter som ser ut til å gjøre det enklere å lykkes med rekruttering av jenter inn i idrett. Idrettslag i Norge kan lære av dette, og forme sitt eget tilbud med deres anbefalinger som grunn.

Guiden lister en del barrierer for rekruttering av jenter, og noen anbefalinger for å klare av disse. Vi gjengir tre av disse nedenfor.

1.       Fordommer om jenter og idrett

I mange kulturer blir idrett sett på som menns område. Det er ikke lenge siden dette også var tilfelle i Norge. Det var ikke før i 1975 kvinner fikk delta på Holmenkollstafetten (https://www.nrk.no/sport/de-lop-under-falske-navn-1.8133903). Heldigvis er den tiden forbi i Norge, men dette syn er fortsatt vanlig i mange kulturer. 

Anbefalinger

         Vær bevisst på å ha bilder av jenter som driver med idrett i brosjyrer og på nettet.

         Ta foreldre og foresatte som uttrykker bekymringer på alvor, og snakk med dem om det.

         Snakk med de litt eldre jentene/ungdommene om oppfattelser omkring idrett og jenter. 

         Vis frem innvandrerjenter som rollemodeller.

 

2. Utstyr og klær

Mye av idretten gjennomføres i tettsittende klær. Det er noe som i seg selv kan oppfattes som problematisk.

Anbefalinger

         Såfremt det er mulig, ikke la jentene som ønsker å delta måtte velge mellom klær og deltakelse. Vis fleksibilitet.

         Nike (og andre) har begynt å produsere sportshijab.

         Begynn med idrett/aktiviteter hvor valg av utstyr og klær ikke er så viktig.

Dokumenter å laste ned

Bli med – idrettslagsbrosjyre på 16 språk

I arbeidet med inkludering er god informasjon viktig. Derfor har Norges idrettsforbund laget en idrettslagsbrosjyre som er oversatt til 16 ulike språk. «Bli med» kan tilpasses hvert enkelt idrettslags aktiviteter og logo. «Bli med» vil være et relevant og viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid.

International Guide to Designing Sport Programs for Girls

Last ned de internasjonale anbefalingene for hvordan å rekruttere jenter.

http://www.iapesgw.org.uk/images/docs/women%20win%20guidance%202010.pdf

Verktøyet «Alle med» kan lastes ned fra egen nettside www.allemed.no