Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Er jeg inhabil?

lovhefte_nyhetssak_612x345.jpg

Å avgjøre om en person er inhabil eller ikke, kan i mange tilfeller være utfordrende. NIF har utarbeidet en veileder.

 

Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre at en ansatt / tillitsvalgt ikke tar utenforliggende eller usaklige hensyn ved forberedelsen eller avgjørelsen av en sak. Dermed bidrar habilitetsreglene til riktige avgjørelser. I tillegg vil reglene kunne bidra til å beskytte de som treffer vedtak mot at det sås tvil om deres troverdighet. Hvorvidt en person er inhabil eller ikke må vurderes konkret i hver enkelt sak. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig. Vi gjør oppmerksom på at inhabilitetsbestemmelsen ikke gjelder på årsmøter i idrettslag.

Veileder om inhabilitet