Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Representasjon på AIKs kretsting

Idrettslag

Antall representanter fra idrettslagene tildeles per kommune ut fra medlemstallet i kommunen per 31.12 i idrettslaget året før tinget- totalt 100 representanter. Hvilke idrettslag som skal representere på idrettskretstinget bestemmes på idrettsrådets årsmøte eller oppnevnes av styret i idrettsrådet etter fullmakt. Representantene må være valgt på idrettslagets årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

Idrettsråd
Hvert idrettsråd kan delta med 2 representanter på AIKs ting. Representanter må være valgt på idrettsrådets årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Særkrets/ region
Alle særkretser kan delta med 2 representanter på AIKs ting. Representanter må være valgt på særkretsens årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Særkretser kan til vanlig bare ha representasjonsrett på ett idrettskretsting. Hvis en særkrets strekker seg over mer enn ett fylke(idrettskrets), avgjør særkretsen hvilket idrettskretsting den skal være representert på. Særkrets med mange medlemslag kan gis dispensasjon av idrettskretsen(e) til å møte med fulle rettigheter på flere idrettskretsting. Representanten(e) må være medlem i et idrettslag knyttet til vedkommende idrettskrets.

Særidretter uten regionalt tillitsvalgt organ
Særidretter uten regionalt tillitsvalgt organ kan representere med 2 personer fra sin særidrett via oppnevning fra særforbundets styre. Representantene må være medlem i idrettslag i Akershus.

AIKs styre + varamedlemmer
På idrettskretstinget møter hele idrettskretsens styre med stemmerett. Varamedlemmer har møterett, men ikke stemmerett.