Toppidrettsutvalg

Lise Christoffersen
Lise Christoffersen
Leder av toppidrettsutvalget

Utvalget er Viken idrettskrets (VIK) idrettspolitiske fagorgan på området og rapporterer til styret.

  • Toppidrettsutvalgets (TU) primære oppgave er å bygg en kunnskaps-/ faktabank til støtte for styrey og administrasjonens politiske arbeid med styrking av toppidrettens rammebetingelser
  • TU skal også ivareta styrets løpende kontrakt med Olympiatoppen (Øst/Sør-Øst/Østlandet), for å sikre god kommunikasjon idrettskrets/OLT.
  • Bistå OLT i prosesser etter nærmere avtale.
  • Utvalget kan på egenhånd foreslå prosjekter/tiltak. Tiltakene må besluttes av VIK-styret før igangsetting.
  • Identifisere nøkkelfaktorer og fokusområder for å tydeliggjøre sammensetning og mandat for et eventuelt Toppidrettsutvalg 2021.

De til enhver tid gjeldene regler for utvalg i VIK er førende.

Utvalget skal bestå av leder, nestleder, og tre medlemmer. OLT har to plasser i utvalget. Leder event. nestleder skal komme fra Vikens styre. Ved behov etableres det tidsbegrensede prosjektgrupper med spesialkompetanse for å sikre best mulig kvalitet i gjennomføringen.

Åge Wedøe
Erling Strand
Jorunn Horgen