FNs bærekraftsmål.png

Viken bistår for å nå FNs bærekraftsmål

Til Øyvind Solum, fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken Fylkeskommune,   – Idretten i Viken er klar for et samarbeid!

Fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune, Øyvind Solum, inviterer i Dagsavisen 10. januar, til en dugnad hvor alle kan være med. Å jobbe for å realisere FNs bærekraftsmål er verdenshistoriens største dugnad og vi er glade for at fylkeskommuneinviterer bredt for å skape et bærekraftig Viken. Er det noe idretten kan, så er det jo dugnad!  

Viken fylkeskommune viser vei ved å legge disse til grunn for en ny regional planstrategi og vi i Viken idrettskrets stiller oss bak dette veivalget. Bærekraftsmål 17 heter «Samarbeid for å nå målene» og står godt til vår egen strategi. Vi skal samarbeide bredt for å skape gode vekstvilkår for aktiviteten og frivilligheten på grasrota. Det er derfor enkelt å si ja når fylkesråden spør om vi vil være med. 

Viken fylkeskommune har laget et imponerende kunnskapsgrunnlagsom skal styre viktige veivalg for det offentliges regionale planstrategi. Vi vil allikevel minne om at det norske samfunnet hviler på tre bein: det offentlige, det private og det frivillige. Det er også sagt at gode samfunn bygges nedenfra. Her spiller frivilligheten en avgjørende rolle som en del av limet i lokalsamfunnene der folk lever sine liv. 

Solum skriver sitt avisinnlegg at fylkeskommunen er opptatt av hvordan de, sammen med kommunene, staten, næringsliv, frivillighet og andre innbyggere, kan skape et best mulig samfunn i vår region. Vi imøteser initiativet og håper å bygge vårt fremtidige samarbeid på en sterk felles rolleforståelse. 

Idrettsforbund sier i den nye Idrettsmeldingen at idretten ønsker å bidra i samfunnsutviklingen og vil styrke sitt samarbeid med myndighetene. Dette støtter vi i Viken idrettskrets helhjertet opp om. Våre ca. 110.000 frivillige, fordelt på 1450 klubber, 51 idrettsråd og 55 særidretter yter en årlig innsats stipulert til 4 milliarder. Vi er en kraft å regne med.