Festkonferanse for frivilligheten - 29. september, Lillestrøm Kultursenter

Logo samarbeidspartnere frivillige organisasjoner i Viken.png

I anledning Frivillighetens år inviterer paraplyorganisasjonene i Viken til en helt spesiell konferanse i Lillestrøm kultursenter.

Vi ønsker at den gir deg godt med påfyll, og vi mener at det er stor sannsynlighet for det når du ser hvor gode innlederne er!

I tillegg har vi lagt ekstra flid i de kulturelle innslagene. Vi ønsker å fortelle de frivilliges historie og samfunnspåvirkning fra vi er barn, og til vi blir voksne.

Vi får et helt liv - fordi vi er frivillige!

Vi møter opp utenfor Lillestrøm kultursenter. Der gir Forum for Natur og Friluftsliv oss enkel servering på ekte friluftsvis.

Vi er født inn i et samfunn,

hvis nasjonalord er «dugnad».

Vi gir av vår tid.

Vi gir fra vårt liv, slik at barn kan vokse opp

i en kultur fylt av tillit, samhold og aktivitet.

Fylkesrådsleder Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen
Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik
Styreleder Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie

Avdelingsleder Rune Winum, Viken fylkeskommune

Vi er de unge. Vi eier tiden; men tiden eier også oss.

Hver tid sin ungdom.

I frivilligheten går en kanskje fra å være den aktive

til å engasjere seg i at andre skal bli aktive.

En skal finne ut hva en brenner for. En skal finne ut hva en kan blø for.

En kan finne ut at i frivilligheten kan en slå rot.

Innleder Forsker II Daniel Arnesen, Institutt for samfunnsforskning

Øystein «PØLSA» Pettersen, frivillig trener og tidligere landslagsutøver ski.

Så vokser en opp og blir én av de uvurderlige,

En vaffelsteker, trener eller besøksvenn.

Den med de villige hendene og det store hjertet.

Selv om vi godt vet at frivilligheten bidrar med milliarder på milliarder,

er frivilligheten ikke noe en kan kjøpe for penger.

Frivillighet er lyst og kraft, hjerte og omsorg.

Frivillighet er å slå ring om et samfunn,

hvis nasjonalord er «dugnad»

Enkel servering og mingling

v/ de frivillige regionale paraplyorganisasjonene

Forsker og professor emeritus Håkon Wergeland Lorentzen

Stortingspresident Masud Gharahkhani

Vel hjem!