em-senior-2019-103kg-stot.jpg

Toppidrettsstipend

Hvert år deler Vestfold og Telemark fylkeskommune ut toppidrettsstipender til talentfulle utøvere fra fylket. Fylkeskommunen har satt av en årlig økonomisk ramme på 320 000 kroner til toppidrettsstipend. Det deles ut inntil 8 stipend årlig på 40 000 kroner til idretts- og parautøvere.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt av en årlig økonomisk ramme på 320 000 kroner til toppidrettsstipend. Det deles ut inntil 8 stipend årlig på 40 000 kroner til idretts- og parautøvere.

Toppidrettsstipend skal bidra til å bygge Vestfold og Telemark som idrettsfylke samt legge til rette for en aktiv og attraktiv region. Det skal gi unge utøvere inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Det kan søkes stipend til trening, konkurranse og utstyr. Tildelingene bør sees i sammenheng med talentutviklingsprosjekter i Vestfold og Telemark. Toppidrettsstipend kan mottas mer enn en gang.

 

Søknadskriterier

  • Utøveren er fra Vestfold og Telemark
  • Utøveren representerer fortrinnsvis en klubb fra Vestfold og Telemark
  • Utøveren er i aldersgruppen 16 - 23 år
  • Utøveren må kunne dokumentere resultater på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå

Krav til søknad

  • Faktaopplysninger om søker og dokumentasjon på at søknadskriteriene er oppfylt
  • Informasjon om søkers mål og ambisjonsnivå
  • CV
  • Budsjett (egeninnsats og eventuell annen finansiering må synligjøres)
  • Anbefaling av søknaden fra klubb, krets, forbund eller andre relevante aktører

Søknadsfrist: 15. mars 2020

 

Les mer om søknadsprosedyren på VTFK sine nettsider.