Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årshjul for idrettsråd

Idrettsråd årshjul.png

I løpet av et år er det et antall saker idrettsrådet må ta opp i styremøter og årsmøte. I tillegg er det milepæler som idrettsrådet kan og bør forholde seg til. Vi har av den grunn laget et forslag til et årshjul som alle idrettsrådene kan bruke.

 

Møte 1 - Februar

Forslag til saker: 

Møte 2 - April (Årsmøte)

Forslag til saker: 

 • Se lovnorm for idrettsråd for full oversikt over saker som skal opp i idrettsrådets årsmøte
 • NB: Siste frist for å avholde årsmøte er 30. juni, til forskjell fra idrettslagene som har frist den 31. mars. Det kan være en fordel å avholde idrettsrådets årsmøte etter at idrettslagene har hatt sine årsmøter, dermed anbefaler vi april måned. 
 • Husk å sende innkalling til idrettskretsen, vi ønsker å delta med en representant fra idrettskretsstyret eller -administrasjon. 

Møte 3 - Mai/juni

Forslag til saker: 

 • Planleggingsmøte for iverksettelse av vedtatte tiltak fra årsmøte
 • Planlegge informasjonsflyt ut til og ønskede møteplasser i samarbeid med idrettslagene
 • Planlegge kurs sammen med idrettskretsen basert på idrettslagenes behov
 • Initiere ønsket dialog med og innspill til kommunen
  • Fremleggelse av idrettspolitisk handlingsprogram/viktige idrettspolitiske saker som administrasjonen og politikerne i kommunen bør kjenne til
  • Invitere seg inn til kommunen gjennom "Idrettens dag i kommunestyret" eller i form av andre type møteplasser
 • Søke momskompensasjon for varer og tjenester (siste frist 15. august)
 • Oppdatering av kontaktinfo og styresammensetning i idrettens systemer, samt innsending av årsmøteprotokoll, regnskap, årsberetning og handlingsplan til idrettskretsen (for å motta administrasjonsstøtte, siste frist for dette er 1. november hvert år). 

Møte 4 - September

Forslag til saker: 

 • Fordele Lokale Aktivitetsmidler (LAM-midler)
 • Utarbeide innspill til kommunebudsjett basert på idrettspolitisk handlingsprogram og aktuelle idrettspolitiske saker
  • Kommunebudsjettprosesser starter ofte på høsten, men sjekk nærmere ut hvordan prosessen faktisk er i deres kommune for å ikke gå glipp av frister

Møte 5 - November 

Forslag til saker: 

 • Prioritering av spillemiddelsøknader
 • Prioritering av kommunale tilskudd (kan variere ihht. tidspunkt fra kommune til kommune). 

Andre sjekkpunkter som bør flettes inn i det enkelte idrettsråd, avhengig av hvilke prosesser som går fra år til år: 

 • Kommunedelplanprosesser - Sørg for å komme tidlig inn med et tett samarbeid med kommunen i disse prosessene. 
 • Idrettskretsting/Ledermøter i idrettskretsen 
 • I valgår, spesielt kommune- og fylkestingsvalg bør idrettsrådet ta en utvidet rolle for å få inn idrettens ønsker og behov i partiprogrammer og i den offentlige debatten

Andre saker du savner, eller spørsmål rundt sakene? Spill de inn til idrettskretsen!