firvillig-samfunnsoppdrag-750x456.png

Frivillighetens år 2022

Her kommer litt informasjon ifra Trøndelag fylkeskommune, seksjon Folkehelse, idrett og frivillighet i forbindelse med frivillighetens år 2022.

Frivillighets- og inkluderingskonferanse 21.- 22. januar 2022:

Påmeldingsfrist tirsdag 4. januar. 2022.

MÅLGRUPPE:   
Det frivillige kulturlivet i Trøndelag; herunder idrett og kulturorganisasjoner, Regionale nettverk, Frivilligsentraler etc.

Offentlig ansatte på/ i bibliotek, administrasjon, skole, Flyktningetjenesten etc.

Andre interesserte

TEMA:             
Inspirasjon og faglig påfyll med fokus på forebygging av utenforskap, rekruttering og tilgjengelige virkemidler innenfor frivillighets- og inkluderingsfeltet.

Oppdatert program for konferansen og når det gjelder oppdateringer vedr. konferansen videre, finner du på denne siden (hvor dere også melder dere på): Konferanse om Frivillighet og inkludering i Trøndelag - Avspark Frivillighetens år 2022 (pameldingssystem.no)

 

Kurskveld Friluftsliv 2022 onsdag 19. januar:

Trøndelag fylkeskommune inviterer til digital kurskveld onsdag 19.januar 2022 kl. 18:00 - 20:30 på Teams. Det blir flere spennende programposter, bla. om Frivillighetens år 2022 og prosjektet Friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid. Kvelden avsluttes med informasjon om tilskudd til friluftslivsaktivitet og skilting, stier og løyper.

 

Det er ingen påmelding til arrangementet. Det er gratis å delta. Trykk på lenken noen minutter før oppstart: Klikk her for å delta i møtet

Les mer om kurskvelden her: www.trondelagfylke.no/kurskveldfriluftsliv2022

 

Frivillighetens år 2022:

Fylkeskommunen er nå på jakt etter korte «reklamefilmer» av god kvalitet som viser frivilligaktiviteten til lag og foreninger etc. i vårt fylke. Disse filmene er tenkt benyttet til å fokusere på og løfte frem frivilligheten i fylkeskommunens sosiale kanaler utover i 2022. Har dere filmer dere vil at fylkeskommunen skal benytte, så send den / de  evnt. lenke til filmen til linno@trondelagfylke.no