Tilskudd til særidrett/regioner

Fylkestilskudd til særforbund, særkretser og særidrettsregioner i Troms og Finnmark idrettskrets

Kriterier fordeling av fylkesmidler til særidretten

 1. Grunntilskudd - kr.5.000 til alle særkretser/regioner med organisasjonsledd i Troms og Finnmark.
  Mål: gi støtte til organisasjonsledd som har tillitsvalgte i Troms og Finnmark-idretten
  Krav: gjennomført årsmøte/ting med valgt styre og vedtatt regnskap
 2. Deltakelse i TFIKs idrettskretsting/ ledermøte – kr.5.000
  Mål: skape idrettspolitisk engasjement i idrettsfellesskapet i Troms og Finnmark
  Krav: minimum 1 deltaker på siste års idrettskretsting /ledermøte under Idrettshelga.
 3. Resterende midler i den totale ramme tildeles slik:
  50% av summen fordelt på antall idrettslag + 50% av summen fordeles på aktivitetstall

For å få utbetalt midlene må særkretser/regioner sende inn protokoll fra årsmøtet/ting, regnskap og økonomiske beretninger til tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no innen 1.desember