Organisasjonssjef Sylvi Ofstad og styreleder Geir Knutsen
Organisasjonssjef Sylvi Ofstad og styreleder Geir Knutsen

Medlems- og aktivitetstall for idretten i Troms og Finnmark

Idrettsaktivitet og idrettsglede i hele fylket – men fortsatt noe nedgang på medlem- og aktivitetstall i Troms og Finnmark. Idrettskretsen er glade for at idrettsaktiviteten er i gang igjen over hele fylket, men vi har en jobb å gjøre for å rekruttere tilbake de vi har mistet i idretten under pandemien, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms- og Finnmark idrettskrets

Tallene i Troms og Finnmark viser at det per 31.12.2021 er 77 254 medlemskap i de ordinære idrettslagene, noe som er en nedgang på knapt 4% fra 2020. Aktivitetstallene, som viser antall aktive utøvere, trenere og ledere i idrettslagene, viser en nedgang på 7% fra 2020 med et totalt tall på 73230.

Selv om vi både ser og opplever at det skjer mye godt arbeid i både særkretser, idrettsråd og idrettslag for å øke idrettsaktiviteten etter pandemien, så mener idrettskretsen at vi må ta på alvor det som er mest bekymringsfullt i den ferske statistikken. I aldersgruppene 6-12 år samt 13-19 år er det en nedgang på hhv 15% og 11% siden 2019. Over 5000 barn og ungdom har falt i fra under pandemien.

  • Når vi vet hvor viktig fysisk aktivitet og de sosiale felleskapene er for barn, ungdom og voksne i alle aldre er, så blir vår viktigste jobb fremover å få god drift i alle vår nesten 600 idrettslag. Tilbakemeldingene fra idretten viser at rekruttering av frivillige til verv i klubbstyrer og som trenere blir et viktig fokus for oss fremover. Blant de aktive blir det viktig å sette i gang målrettede tiltak for å bremse frafallet og rekruttere flere barn og ungdommer tilbake til idretten, sier Ofstad.
  • Idrettskretsen vil sette fokus på den verdien idrettens fellesskap har for lokalsamfunnene overfor myndigheter både lokalt og regionalt i vår dialog med kommuner og fylkeskommunene. Her må både den frivillige idretten og offentlige myndigheter samarbeide godt for å gi gode rammevilkår for den frivillige idretten og skape felles lokale tiltak som kan rekruttere tilbake både de viktige frivillige og alle som ønsker å oppleve idrettsglede og aktivitet i en fellesarena, sier styreleder i Troms og Finnmark idrettskrets, Geir Knutsen

Troms og Finnmark idrettskrets inviterer idrettsråd, særkretser og regioner til et samarbeid, slik at vi sammen kan finne tiltak for å endre og snu frafallet og få aktiviteten opp igjen i våre kommuner. 

Geir Knutsen (tlf 93208676) og Sylvi Ofstad (tlf 91396012)