Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Internett 1700 x 4003.png

Folkehelse

Folkepulsen er et lokalt folkehelseprosjekt som gjennom spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedre økonomiske rammevilkår for å kunne tilby målgruppene økt fysisk aktivitet. Det hele kom i stand i 2009 gjennom en avtale mellom Rogaland fylkeskommune (ROGFK), idrettsforbundet (NIF) og Rogaland idrettskrets (RIK).

Om Folkepulsen

 

Hvem er Folkepulsen?

Eiere er Rogaland idrettskrets, Rogaland Fylkeskommune og Norges Idrettsforbund. Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen SR-bank og Extrastiftelsen er sentrale bidragsytere/partnere.

Hvordan gjør Folkepulsen det?

RIK/Folkepulsen driver markedsarbeid for å stimulere til, og dekke etterspørsel fra rundt 1000 idrettslag, 22 idrettsråd og 25 særkretser i fylket. 

Vi bidrar til å koble interesserte idrettsråd og særkretser i fylket med deres respektive kommuner og særforbund. Deretter etablerer vi skriftlige avtaler mellom Folkepulsen, idrettsråd og kommuner (spleiselaget). Disse partnerne tilbyr deretter idrettslagene å søke om støtte til tiltak som skaper økt aktivitet for en, eller flere av Folkepulsens målgrupper. 

Prosjektet har primært tre målgrupper:

 • inaktive unge og voknse
 • mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • nye landsmenn- og kvinner    

Hvorfor Folkepulsen?

 • Folkehelseutfordringer: sitting is the new smoking, lettere psykiske lidelser, eldrebølge, arbeidsledige, livsstilssykdommer
 • Folkepulsen stimulerer idrettslag til å tilby fysisk aktivitet for målgrupper som tradisjonelt ikke finner veien til idrettslagene. Folkepulsen er idrettens bidrag til folkehelsen i Rogaland.
 • Bidrar til tverrfaglig samarbeid og økt forståelse for idrettens betydning for folkehelsen
 • Effektiv og enkel modell for idrettslagene
 • Idrettens bidrag til folkehelsen i Rogaland

 Mål

Visjon:

Idrettsglede for alle

Langsiktig målsetting:

 • Folkepulsen etablerer seg som en nasjonal modell for samhandling mellom idrettsforbundet, staten og nasjonale stiftelser – Folkepulsen blir en sentral modell
 • Skape økt samhandling mellom det offentlige og idretten som resulterer i nye samarbeidsformer
 •  

Kortsiktig målsetting:

 • Skape økt fysisk aktivitet for målgruppene inaktive unge og voksne,  mennesker med nedsatt psykisk/fysisk funksjonsevne og våre nye landskvinner og –menn
 • Bedre rammebetingelser for samhandling mellom motiverte kommuner og idrettslag

Etterlatt inntrykk:

Sammen skaper det offenlige og frivilligheten; Stolte øyeblikk og bedre folkehelse

 

Kontakt oss

Lene Byberg 

Fagkonsulent Folkepulsen og paraidrett

E-post: Lene.Byberg@idrettsforbundet.no   
Tlf: 47 75 53 01