Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Idrettslag kan nå søke om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer. Det kan også søkes om tilskudd til kjøp og/eller innredning av eksisterende anlegg.

Les ytterligere på Oslo kommunes sider.

Mer søknadsfristen i år er 10. desember 2022.