Kretsting 2020.JPG

Kretsting 2022 - Nordland Idrettskrets

Tid: LØRDAG 2. APRIL 2022
Sted: SCANDIC HAVET BODØ

Tingforhandlingene starter lørdag kl 10.00 og avsluttes kl 13.00. Kl. 14.00 – 17.00 blir det fagseminar med tema innenfor aktuelle tema. Vi legger opp til fellesidrettslige kurs på søndag, frem til klokken 12.

Påmeldingsskjema: HER (Påmeldingsfrist 17. mars)
Fullmaktsskjema: HER (Det skal underskrives av 2 personer. Sendes på mail til nordland@idrettsforbundet.no innen 17. mars. Det er tilstrekkelig å sende inn bilde av utfylt skjema.)

Innkalling til kretstinget: HER

-----------------------------------------------------------------------------

Sakspapirer til kretstinget

Tingdokument 2022: Her
Forslag på verv: Her
Regnskap 2020:
Årsregnskap, Revisors beretning, Kontrollutvalgets beretning
Regnskap 2021: Årsregnskap, Revisors beretning, Kontrollutvalgets beretning
Anleggspolitisk plan 2022-2024: Her
Årsrapport 2020: Her
Årsrapport 2021: Her

Kretstingseminar lørdag  

Fellesidrettslige kurs søndag  

Søndag 3. april kl 09.-13.00 er det mulighet for å delta på inspirerende kurs i Klubbens styrearbeid i praksis, mer info og påmelding finner dere her.

Det er også mulig å booke time for personlig veiledning/gjennomgang av idrettens medlemssystem KlubbAdmin mellom kl 09.-12.00. Vi setter av 1 time der vi går inn på den aktuelle klubben og finner svar på spørsmål dere har. Det kan være hvordan komme i gang, generell medlemsoversikt, fakturering eller andre ting. Vi vil ta kontakt med de som melder seg på i påmeldingsskjema og avtale tidspunkt.

Snarvei til påmeldingsskjema for idrettskretstinget, seminar og veiledning KlubbAdmin finner dere her

 

Lov for Nordland Idrettskrets finner dere her

I henhold til lov for Nordland idrettskrets §3, pkt 2 har følgende representasjonsrett på kretstinget: 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget:  

  1. a)  Styret
  2. b) Representanter etter følgende skala:  
  1. Styrelederne i særkretsene (inkludert særutvalgene og bedriftsidretten). Dersom lederen er forhindret fra å delta, møter nestleder eller et annet styremedlem.   
  1. Styrelederne i idrettsrådene. Dersom lederen er forhindret fra å delta, møter nestleder eller et annet styremedlem.   
  1. Inntil 12 representanter fra bedriftsidrettskretsen   
  1. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:   

Lag med mer enn 500 medlemmer  3 representanter   
Lag med mellom 250 og 500 medlemmer  2 representanter  
Lag med færre enn 250 medlemmer  1 representant    

Ved beregning av antall representanter legges medlemstall pr 31.12.20 til grunn. Hvis noen av lagene er i tvil om hvor mange representanter man er berettiget til, ta kontakt med idrettskretsen.

I henhold til NIFs lov §2-4 Kjønnsfordelingpkt 2 er det verdt å merke seg at når man skal representere med flere enn 1 person, skal begge kjønn være representert. Dette gjelder de idrettslagene som møter på kretstinget med mer enn 1 representant.

Hele paragrafen finner dere HER

Idrettskretsen betaler reise for idrettsråd.
Flybilletter bestilles hos Berg Hansen Reisebyrå på telefon 758 00 800. Be de sende faktura til idrettskretsen og merke fakturaen «Kretsting 2022».


Det blir reisefordeling for særkretser og idrettslag.  

Idrettskretsen dekker alle måltider lørdag og søndag.  

Overnatting gjøres opp med hotellet ved utsjekk, men vi reserverer rom ut fra bestilling på påmeldingsskjema. Vi har fått en pris på Scandic Havet på kr 990,- pr pers på enkeltrom, kr 100,- i tillegg for dobbeltrom. 

 

Anleggspolitisk plan 2022-2024: Vårt forslag finner du HER. 

Idrettskretsen ønsker innspill fra idretten (særkretser-/forbund og idrettsråd) på reelle anleggsbehov i Nordland. Det er en forutsetning at anlegg som spilles inn, må ha en viss realisme i seg og samtidig være forankret i særkretsens og-/eller idrettsrådets styre, og gjerne med prioritert rekkefølge i tilfelle flere anlegg spilles inn fra ett og samme organisasjonsledd.

Høringsfrist er 15. februar (Frist endret fra orginal innkalling) og sendes til torben.simonsen@idrettsforbundet.no