Ny kompensajsonsordning.jpg

Spørsmål og svar til ny kompensasjonsordning

Sist uke ble det klart at idrett og frivillighet gis 1 milliard kroner for å videreføre kompensasjonsordningen ut året. Ny kompensasjonsordning skal i hovedsak videreføre opprinnelig kompensasjonsordning, men med noen unntak. Les mer under om hva de ulike kompensasjonsordningene omfatter.

Krisepakke 2 gjelder planlagte arrangement/spesifisert aktivitet i perioden 12. mars - 31. august 2020. Søknadsfrist 15. september.


Hvem kan søke?

1. Idrettslag som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement/aktivitet pga pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronasituasjonen

2. Må være registrert i frivillighetsregisteret (unntak for samvirkelag - en av medlemmene, som er registrert, kan søke på vegne av alle)

3. Det samlede inntektsbortfallet til idrettslag i perioden (12. mars - 31. august) må utgjøre minimum 25 000 kr

Hva kan det søkes om?

  • Tap av inntekter fra arrangement som helt eller delvis har blitt avlyst, utsatt eller stengt som følge av pålegg av myndighetene
  • Tap av inntekter fra annen spesifisert aktivitet
  • Tap av utleieinntekter fra annen spesifisert aktivitet for bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler
  • Tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement/spesifisert aktivitet (feks dugnad)

Hva dekkes IKKE?

  • Påløpte kostnader knyttet til arrangement/aktivitet
  • Medlemsavgift og treningsavgift
  • Sponsor- og reklameinntekter
  • Pengegaver

Hva og når får man utbetalt?

Man får kompensert inntil 70% av godkjent søknadsbeløp. Søknadene behandles fortløpende og blir utbetalt i puljer.

Krisepakken forlenges fra 1. september - 31. desember 2020. De samme vilkår ovenfor gjelder også her, men med disse unntak:

  • Fra 1. november til 31. desember 2020 vil avlyste arrangement kun kompenseres med 50%, og ikke 70% som gjelder i perioden 12.mars - 31.august.

  • Arrangement i perioden som blir gjennomført, men som må nedskaleres på grunn av koronarestriksjoner, vil fortsatt kompenseres med inntil 70%. Dette gjelder altså delvis avlyste arrangement.

Informasjon

For mer utfyllende informasjon om kompensasjonsordningen til krisepakke 2 - last ned powerpointen fra møte om krisepakken her.

SØK HER!

Dersom du har noen spørsmål i tilknytning til kompensajsonsordningen kan du ta kontakt med Nordland Idrettskrets på e-post: nordland@idrettsforbundet.no eller telefon 75 71 14 00.