ungdomsløftet.png

Ungt lederskap

For å oppnå målet om flere unge ledere, trenere, dommere og frivillige har idretten gått sammen om en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egen aktivitet og i norsk idrett. I 2012 ble det igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet.

Idretten skal:
• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker
og behov idrett for alle
• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning ungt lederskap
• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner - fremtidens utøvere

Målgruppe: 15-19 år

Har du, eller kjenner du noen som kunne tenke seg å bidra i eget idrettslag? På Lederkurs for ungdom kurses ungdom i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon. Dette er en kjempefin mulighet til å få økt kompetanse, utveksle erfaringer, blir kjent med andre på tvers av idretter og bygge nettverk.

Kurset er delt i to. Første samling er en undervisningshelg. Den andre samlingen er èn lørdag noen måneder senere. Mer detaljert informasjon kommer når datoene for neste kurs er satt.

Erfaringer fra tidligere deltakere:

«Jeg har utviklet meg mye som person, og denne selvtilliten vil jeg få nytte av senere i mange situasjoner. Kurset har vært veldig bra og det kan anbefales til andre»

«… Jeg har fått vite om mine muligheter, hvordan en klubb fungerer og hvordan jeg kan være med på å bestemme og ha innvirkning i min klubb».

For spørsmål, kontakt annelise.lassen@idrettsforbundet.no

For å bli medlem av ungdomsutvalget til Vest-Agder setter vi to kriterier; at du er mellom 15 og 29 år og at du har et engasjement innen idretten (gjerne gjennom et styreverv i et organisasjonsledd i idretten, som idrettslag, idrettsråd eller særkrets). Det er ønskelig at du har gjennomført «Lederkurs for ungdom» /gjennomfører dette i løpet av året. Eller om du har annen relevant kompetanse innen idretten.

Interessert i å bidra i idrettskretsens ungdomsutvalg? Da sjekker du litt nærmere rundt hva ungdomsutvalget driver med via denne linken, så tar du kontakt administrativt ansvarlig, Anne Lise Lassen. 
Mob: 90736248/ e-post: annelise.lassen@idrettsforbundet.no

Agder Idrettskrets og BURIA (Barne- og ungdomsrådet i Agder) samarbeider om arrangementet «Ung og lovende». 9. mars har vi fått Sylvia Jacobsen fra FEM Consulting til å holde kurs for oss. Sylvia har lang erfaring innen gjennomføring av store og små arrangementer. Hun er ekspert på hvordan lede og holde motivasjonen oppe hos frivillige. Dette gir dere en unik mulighet til å skaffe dere verktøyene som faktisk funker når du skal motivere, kommunisere og lede frivillige.

Les mer her.